• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 28/04/2017

Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ sáu ngày  28/04/2017
8
 
3
1
 
3
2
8
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ sáu ngày 28/04/2017

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 27/04/2017

Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ năm ngày  27/04/2017
2
 
7
0
 
9
5
1
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ năm ngày 27/04/2017

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 26/04/2017

Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ tư ngày  26/04/2017
7
 
8
2
 
3
4
8
Xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư Ngày 26/04/2017
04
06
17
20
25
26
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ tư ngày 26/04/2017

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 25/04/2017

Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ ba ngày  25/04/2017
7
 
5
3
 
6
0
9
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ ba ngày 25/04/2017

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 24/04/2017

Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ hai ngày  24/04/2017
5
 
6
7
 
6
9
5
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ hai ngày 24/04/2017

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 23/04/2017

Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ nhật ngày  23/04/2017
2
 
8
9
 
8
4
6
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ nhật ngày 23/04/2017

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 22/04/2017

Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ bảy ngày  22/04/2017
8
 
1
8
 
5
8
7
Xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy Ngày 22/04/2017
03
04
06
17
21
35
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ bảy ngày 22/04/2017

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 21/04/2017

Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ sáu ngày  21/04/2017
6
 
3
6
 
0
8
4
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ sáu ngày 21/04/2017

© ketquaxoso

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1