• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

kq xs mt - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
81
44
Giải 7
674
902
Giải 6
7995
2471
7286
5301
8630
2904
Giải 5
8972
9032
Giải 4
41578
53348
54586
61863
18978
91820
37170
16374
70910
19558
12855
94510
72842
22158
Giải 3
74245
80539
53398
72602
Giải 2
34133
65903
Giải 1
12967
60958
ĐB
27107
06200
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
86
89
Giải 7
955
626
Giải 6
4975
9182
0279
8909
8026
1816
Giải 5
9463
0384
Giải 4
33881
13764
61808
50239
17412
48172
77966
74234
56902
81600
45124
47226
80391
16433
Giải 3
52108
12339
95202
06073
Giải 2
76182
38663
Giải 1
37838
74215
ĐB
58939
37638
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
91
68
04
Giải 7
018
373
285
Giải 6
2400
9041
6342
2354
9305
8598
0785
7183
0127
Giải 5
1521
6104
1465
Giải 4
31815
16456
12422
58626
10545
57667
02290
95593
03669
86591
03923
36892
00305
08859
22751
81996
84656
21733
56419
80785
69322
Giải 3
25248
17705
68939
54358
37105
77604
Giải 2
97223
06786
82859
Giải 1
78232
77544
69740
ĐB
57714
09155
06271
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
83
70
Giải 7
500
778
Giải 6
7183
9878
9366
2979
0046
0580
Giải 5
4045
7226
Giải 4
91167
87351
06700
97493
58684
56052
97064
57851
52265
46908
47820
85091
17640
54192
Giải 3
93036
59520
24675
67453
Giải 2
57043
97256
Giải 1
02414
99819
ĐB
53563
80223
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
97
49
26
Giải 7
597
371
486
Giải 6
6054
3189
3511
1027
6381
2327
3088
1956
9116
Giải 5
7726
1385
1819
Giải 4
78785
55076
97438
66145
35118
09938
77545
89112
38180
42169
20982
84653
47666
93379
89594
83117
45820
37611
35529
61396
18657
Giải 3
20338
52676
06090
64242
90489
90606
Giải 2
42078
06259
69128
Giải 1
68649
17794
86012
ĐB
24125
12734
65457
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
86
62
Giải 7
171
491
Giải 6
0214
7343
6449
8175
6861
4723
Giải 5
2351
6182
Giải 4
99133
74738
45372
99967
38910
85849
56525
67653
53590
59156
80475
31445
22946
63661
Giải 3
28964
00871
94611
28478
Giải 2
94390
14252
Giải 1
34686
13392
ĐB
99134
13268
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
49
67
Giải 7
247
709
Giải 6
5882
9558
5336
5579
7756
5616
Giải 5
1552
3955
Giải 4
06896
78664
59225
10566
29697
05740
30122
22697
55182
71152
73785
00471
29922
78003
Giải 3
45191
91951
62648
10959
Giải 2
86464
72896
Giải 1
82411
57017
ĐB
19880
11920
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1