• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

ketquaxosomt - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
59
48
37
Giải 7
763
831
572
Giải 6
8929
3864
7208
8983
0214
7041
8342
1680
4784
Giải 5
6659
5162
1364
Giải 4
29228
63838
02542
74054
81796
75785
54231
10597
31380
06060
80376
04744
22419
68637
89758
66051
11166
43728
01940
44813
28683
Giải 3
53580
12951
70457
59089
79151
14603
Giải 2
50435
63465
43156
Giải 1
32470
39118
28154
ĐB
41080
64020
05890
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
70
20
Giải 7
899
831
Giải 6
6591
8511
8288
7922
9877
0581
Giải 5
0691
0750
Giải 4
28302
35048
31092
40528
90199
83525
31594
10391
74782
94636
48668
17968
69707
52321
Giải 3
96155
82064
22428
15922
Giải 2
11964
96748
Giải 1
62186
03837
ĐB
28120
89336
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
12
28
Giải 7
088
162
Giải 6
5789
1662
1092
8039
1079
9948
Giải 5
3612
2607
Giải 4
45317
91456
76367
91691
75299
07527
85063
56846
30559
28742
66404
38000
14161
19519
Giải 3
88738
98889
09808
08849
Giải 2
95517
06468
Giải 1
25400
51408
ĐB
20949
48175
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
81
44
Giải 7
674
902
Giải 6
7995
2471
7286
5301
8630
2904
Giải 5
8972
9032
Giải 4
41578
53348
54586
61863
18978
91820
37170
16374
70910
19558
12855
94510
72842
22158
Giải 3
74245
80539
53398
72602
Giải 2
34133
65903
Giải 1
12967
60958
ĐB
27107
06200
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
86
89
Giải 7
955
626
Giải 6
4975
9182
0279
8909
8026
1816
Giải 5
9463
0384
Giải 4
33881
13764
61808
50239
17412
48172
77966
74234
56902
81600
45124
47226
80391
16433
Giải 3
52108
12339
95202
06073
Giải 2
76182
38663
Giải 1
37838
74215
ĐB
58939
37638
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
91
68
04
Giải 7
018
373
285
Giải 6
2400
9041
6342
2354
9305
8598
0785
7183
0127
Giải 5
1521
6104
1465
Giải 4
31815
16456
12422
58626
10545
57667
02290
95593
03669
86591
03923
36892
00305
08859
22751
81996
84656
21733
56419
80785
69322
Giải 3
25248
17705
68939
54358
37105
77604
Giải 2
97223
06786
82859
Giải 1
78232
77544
69740
ĐB
57714
09155
06271
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
83
70
Giải 7
500
778
Giải 6
7183
9878
9366
2979
0046
0580
Giải 5
4045
7226
Giải 4
91167
87351
06700
97493
58684
56052
97064
57851
52265
46908
47820
85091
17640
54192
Giải 3
93036
59520
24675
67453
Giải 2
57043
97256
Giải 1
02414
99819
ĐB
53563
80223
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1