• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131
Xổ số Miền Trung hôm nay: 20/01/2018 đã kết thúc!..

Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Bảy

Thứ bảy
20/01/2018
Đà Nẵng
90 - 62
Quảng Ngãi
72 - 92
Đắk Nông
79 - 92
Thứ bảy
13/01/2018
Đà Nẵng
60 - 70
Quảng Ngãi
24 - 81
Đắk Nông
26 - 33
Thứ bảy
06/01/2018
Đà Nẵng
95 - 81
Quảng Ngãi
56 - 10
Đắk Nông
52 - 03
Thứ bảy
30/12/2017
Đà Nẵng
60 - 43
Quảng Ngãi
99 - 84
Đắk Nông
09 - 26
Thứ bảy
23/12/2017
Đà Nẵng
29 - 60
Quảng Ngãi
13 - 86
Đắk Nông
58 - 51
Thứ bảy
16/12/2017
Đà Nẵng
61 - 56
Quảng Ngãi
65 - 07
Đắk Nông
36 - 90
Thứ bảy
09/12/2017
Đà Nẵng
84 - 57
Quảng Ngãi
18 - 04
Đắk Nông
05 - 89
Thứ bảy
02/12/2017
Đà Nẵng
66 - 51
Quảng Ngãi
71 - 25
Đắk Nông
34 - 56
Thứ bảy
25/11/2017
Đà Nẵng
51 - 27
Quảng Ngãi
80 - 93
Đắk Nông
24 - 49
Thứ bảy
18/11/2017
Đà Nẵng
34 - 61
Quảng Ngãi
30 - 87
Đắk Nông
74 - 78
Thứ bảy
11/11/2017
Đà Nẵng
07 - 85
Quảng Ngãi
71 - 42
Đắk Nông
30 - 72
Thứ bảy
04/11/2017
Đà Nẵng
84 - 83
Quảng Ngãi
50 - 62
Đắk Nông
23 - 98
Thứ bảy
28/10/2017
Đà Nẵng
03 - 65
Quảng Ngãi
53 - 79
Đắk Nông
37 - 76
Thứ bảy
21/10/2017
Đà Nẵng
26 - 22
Quảng Ngãi
96 - 72
Đắk Nông
70 - 12
Thứ bảy
14/10/2017
Đà Nẵng
54 - 65
Quảng Ngãi
84 - 81
Đắk Nông
63 - 55
Thứ bảy
07/10/2017
Đà Nẵng
91 - 27
Quảng Ngãi
96 - 69
Đắk Nông
00 - 02
Thứ bảy
30/09/2017
Đà Nẵng
35 - 35
Quảng Ngãi
78 - 31
Đắk Nông
20 - 42
Thứ bảy
23/09/2017
Đà Nẵng
34 - 02
Quảng Ngãi
57 - 51
Đắk Nông
12 - 30
Thứ bảy
16/09/2017
Đà Nẵng
44 - 09
Quảng Ngãi
55 - 86
Đắk Nông
09 - 60
Thứ bảy
09/09/2017
Đà Nẵng
96 - 22
Quảng Ngãi
51 - 12
Đắk Nông
06 - 75
Thứ bảy
02/09/2017
Đà Nẵng
29 - 25
Quảng Ngãi
11 - 06
Đắk Nông
38 - 74
Thứ bảy
26/08/2017
Đà Nẵng
66 - 43
Quảng Ngãi
98 - 21
Đắk Nông
94 - 66
Thứ bảy
19/08/2017
Đà Nẵng
89 - 65
Quảng Ngãi
23 - 46
Đắk Nông
20 - 79
Thứ bảy
12/08/2017
Đà Nẵng
47 - 83
Quảng Ngãi
13 - 14
Đắk Nông
71 - 62
Thứ bảy
05/08/2017
Đà Nẵng
53 - 74
Quảng Ngãi
17 - 66
Đắk Nông
11 - 66
Thứ bảy
29/07/2017
Đà Nẵng
25 - 53
Quảng Ngãi
62 - 74
Đắk Nông
77 - 60
Thứ bảy
22/07/2017
Đà Nẵng
84 - 22
Quảng Ngãi
00 - 80
Đắk Nông
89 - 50
Thứ bảy
15/07/2017
Đà Nẵng
17 - 68
Quảng Ngãi
84 - 43
Đắk Nông
35 - 60
Thứ bảy
08/07/2017
Đà Nẵng
61 - 16
Quảng Ngãi
96 - 02
Đắk Nông
49 - 67
Thứ bảy
01/07/2017
Đà Nẵng
81 - 43
Quảng Ngãi
43 - 82
Đắk Nông
26 - 35

© ketquaxoso

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1