• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131
Còn 15:16:21 nữa đến xổ số Miền Nam

Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Bảy

Thứ bảy
12/01/2019
TP. HCM
35 - 58
Long An
74 - 90
Bình Phước
89 - 59
Thứ bảy
05/01/2019
TP. HCM
57 - 07
Long An
24 - 23
Bình Phước
24 - 95
Thứ bảy
29/12/2018
TP. HCM
54 - 96
Long An
07 - 75
Bình Phước
48 - 82
Thứ bảy
22/12/2018
TP. HCM
68 - 69
Long An
32 - 14
Bình Phước
24 - 61
Thứ bảy
15/12/2018
TP. HCM
49 - 59
Long An
66 - 55
Bình Phước
53 - 19
Thứ bảy
08/12/2018
TP. HCM
86 - 81
Long An
04 - 05
Bình Phước
34 - 00
Thứ bảy
01/12/2018
TP. HCM
12 - 29
Long An
31 - 92
Bình Phước
88 - 41
Thứ bảy
24/11/2018
TP. HCM
86 - 54
Long An
41 - 55
Bình Phước
83 - 53
Thứ bảy
17/11/2018
TP. HCM
37 - 13
Long An
73 - 10
Bình Phước
42 - 92
Thứ bảy
10/11/2018
TP. HCM
39 - 80
Long An
71 - 13
Bình Phước
66 - 99
Thứ bảy
03/11/2018
TP. HCM
00 - 02
Long An
08 - 80
Bình Phước
27 - 53
Thứ bảy
27/10/2018
TP. HCM
80 - 49
Long An
24 - 66
Bình Phước
04 - 29
Thứ bảy
20/10/2018
TP. HCM
55 - 66
Long An
61 - 48
Bình Phước
56 - 34
Thứ bảy
13/10/2018
TP. HCM
82 - 89
Long An
14 - 96
Bình Phước
85 - 89
Thứ bảy
06/10/2018
TP. HCM
38 - 11
Long An
68 - 61
Bình Phước
62 - 49
Thứ bảy
29/09/2018
TP. HCM
83 - 13
Long An
52 - 99
Bình Phước
63 - 10
Thứ bảy
22/09/2018
TP. HCM
03 - 59
Long An
27 - 93
Bình Phước
89 - 69
Thứ bảy
15/09/2018
TP. HCM
21 - 22
Long An
03 - 68
Bình Phước
35 - 73
Thứ bảy
08/09/2018
TP. HCM
00 - 67
Long An
70 - 69
Bình Phước
01 - 53
Thứ bảy
01/09/2018
TP. HCM
86 - 22
Long An
68 - 92
Bình Phước
57 - 18
Thứ bảy
25/08/2018
TP. HCM
52 - 86
Long An
07 - 26
Bình Phước
80 - 32
Thứ bảy
18/08/2018
TP. HCM
90 - 44
Long An
08 - 89
Bình Phước
93 - 80
Thứ bảy
11/08/2018
TP. HCM
34 - 20
Long An
52 - 84
Bình Phước
76 - 40
Thứ bảy
04/08/2018
TP. HCM
37 - 95
Long An
67 - 36
Bình Phước
93 - 65
Thứ bảy
28/07/2018
TP. HCM
22 - 58
Long An
55 - 59
Bình Phước
60 - 80
Thứ bảy
21/07/2018
TP. HCM
05 - 39
Long An
45 - 68
Bình Phước
83 - 61
Thứ bảy
14/07/2018
TP. HCM
39 - 31
Long An
57 - 22
Bình Phước
03 - 79
Thứ bảy
07/07/2018
TP. HCM
47 - 15
Long An
73 - 75
Bình Phước
61 - 04
Thứ bảy
30/06/2018
TP. HCM
06 - 43
Long An
80 - 45
Bình Phước
65 - 50
Thứ bảy
23/06/2018
TP. HCM
55 - 72
Long An
61 - 36
Bình Phước
52 - 60

© ketquaxoso

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1