• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131
Còn 11:23:45 nữa đến xổ số Miền Nam

Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Bảy

Thứ bảy
24/02/2018
TP. HCM
46 - 61
Long An
94 - 93
Bình Phước
92 - 63
Thứ bảy
17/02/2018
TP. HCM
29 - 62
Long An
97 - 86
Bình Phước
46 - 55
Thứ bảy
10/02/2018
TP. HCM
44 - 23
Long An
62 - 16
Bình Phước
32 - 52
Thứ bảy
03/02/2018
TP. HCM
64 - 16
Long An
81 - 69
Bình Phước
61 - 77
Thứ bảy
27/01/2018
TP. HCM
10 - 51
Long An
63 - 07
Bình Phước
99 - 42
Thứ bảy
20/01/2018
TP. HCM
58 - 90
Long An
16 - 91
Bình Phước
85 - 24
Thứ bảy
13/01/2018
TP. HCM
47 - 85
Long An
82 - 08
Bình Phước
96 - 17
Thứ bảy
06/01/2018
TP. HCM
52 - 05
Long An
96 - 14
Bình Phước
05 - 37
Thứ bảy
30/12/2017
TP. HCM
17 - 70
Long An
78 - 03
Bình Phước
75 - 72
Thứ bảy
23/12/2017
TP. HCM
94 - 47
Long An
76 - 84
Bình Phước
14 - 29
Thứ bảy
16/12/2017
TP. HCM
58 - 30
Long An
56 - 47
Bình Phước
20 - 04
Thứ bảy
09/12/2017
TP. HCM
55 - 03
Long An
72 - 79
Bình Phước
93 - 40
Thứ bảy
02/12/2017
TP. HCM
48 - 51
Long An
20 - 26
Bình Phước
21 - 45
Thứ bảy
25/11/2017
TP. HCM
98 - 81
Long An
50 - 77
Bình Phước
19 - 35
Thứ bảy
18/11/2017
TP. HCM
93 - 71
Long An
28 - 89
Bình Phước
82 - 61
Thứ bảy
11/11/2017
TP. HCM
23 - 28
Long An
58 - 63
Bình Phước
01 - 56
Thứ bảy
04/11/2017
TP. HCM
33 - 06
Long An
92 - 20
Bình Phước
70 - 78
Thứ bảy
28/10/2017
TP. HCM
99 - 98
Long An
71 - 32
Bình Phước
02 - 59
Thứ bảy
21/10/2017
TP. HCM
17 - 53
Long An
16 - 26
Bình Phước
93 - 07
Thứ bảy
14/10/2017
TP. HCM
20 - 18
Long An
77 - 63
Bình Phước
49 - 02
Thứ bảy
07/10/2017
TP. HCM
15 - 45
Long An
07 - 82
Bình Phước
86 - 28
Thứ bảy
30/09/2017
TP. HCM
20 - 63
Long An
48 - 30
Bình Phước
96 - 15
Thứ bảy
23/09/2017
TP. HCM
80 - 53
Long An
34 - 64
Bình Phước
98 - 82
Thứ bảy
16/09/2017
TP. HCM
30 - 24
Long An
66 - 06
Bình Phước
09 - 41
Thứ bảy
09/09/2017
TP. HCM
29 - 22
Long An
59 - 57
Bình Phước
54 - 88
Thứ bảy
02/09/2017
TP. HCM
40 - 48
Long An
72 - 61
Bình Phước
68 - 31
Thứ bảy
26/08/2017
TP. HCM
54 - 37
Long An
60 - 08
Bình Phước
45 - 27
Thứ bảy
19/08/2017
TP. HCM
87 - 26
Long An
24 - 27
Bình Phước
90 - 28
Thứ bảy
12/08/2017
TP. HCM
91 - 54
Long An
92 - 95
Bình Phước
93 - 34
Thứ bảy
05/08/2017
TP. HCM
49 - 01
Long An
53 - 83
Bình Phước
36 - 35

© ketquaxoso

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1