• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131
Còn 02:13:10 nữa đến xổ số Miền Nam

Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Bảy

Thứ bảy
22/09/2018
TP. HCM
03 - 59
Long An
27 - 93
Bình Phước
89 - 69
Thứ bảy
15/09/2018
TP. HCM
21 - 22
Long An
03 - 68
Bình Phước
35 - 73
Thứ bảy
08/09/2018
TP. HCM
00 - 67
Long An
70 - 69
Bình Phước
01 - 53
Thứ bảy
01/09/2018
TP. HCM
86 - 22
Long An
68 - 92
Bình Phước
57 - 18
Thứ bảy
25/08/2018
TP. HCM
52 - 86
Long An
07 - 26
Bình Phước
80 - 32
Thứ bảy
18/08/2018
TP. HCM
90 - 44
Long An
08 - 89
Bình Phước
93 - 80
Thứ bảy
11/08/2018
TP. HCM
34 - 20
Long An
52 - 84
Bình Phước
76 - 40
Thứ bảy
04/08/2018
TP. HCM
37 - 95
Long An
67 - 36
Bình Phước
93 - 65
Thứ bảy
28/07/2018
TP. HCM
22 - 58
Long An
55 - 59
Bình Phước
60 - 80
Thứ bảy
21/07/2018
TP. HCM
05 - 39
Long An
45 - 68
Bình Phước
83 - 61
Thứ bảy
14/07/2018
TP. HCM
39 - 31
Long An
57 - 22
Bình Phước
03 - 79
Thứ bảy
07/07/2018
TP. HCM
47 - 15
Long An
73 - 75
Bình Phước
61 - 04
Thứ bảy
30/06/2018
TP. HCM
06 - 43
Long An
80 - 45
Bình Phước
65 - 50
Thứ bảy
23/06/2018
TP. HCM
55 - 72
Long An
61 - 36
Bình Phước
52 - 60
Thứ bảy
16/06/2018
TP. HCM
45 - 40
Long An
95 - 57
Bình Phước
11 - 37
Thứ bảy
09/06/2018
TP. HCM
71 - 33
Long An
69 - 52
Bình Phước
06 - 87
Thứ bảy
02/06/2018
TP. HCM
71 - 91
Long An
13 - 36
Bình Phước
86 - 84
Thứ bảy
26/05/2018
TP. HCM
54 - 45
Long An
55 - 56
Bình Phước
20 - 83
Thứ bảy
12/05/2018
TP. HCM
44 - 15
Long An
80 - 11
Bình Phước
70 - 83
Thứ bảy
07/04/2018
TP. HCM
14 - 74
Long An
70 - 43
Bình Phước
91 - 79
Thứ bảy
31/03/2018
TP. HCM
76 - 51
Long An
01 - 87
Bình Phước
35 - 91
Thứ bảy
24/03/2018
TP. HCM
49 - 46
Long An
60 - 11
Bình Phước
60 - 23
Thứ bảy
17/03/2018
TP. HCM
55 - 23
Long An
01 - 71
Bình Phước
82 - 86
Thứ bảy
10/03/2018
TP. HCM
66 - 05
Long An
28 - 82
Bình Phước
03 - 87
Thứ bảy
03/03/2018
TP. HCM
94 - 65
Long An
35 - 62
Bình Phước
59 - 42
Thứ bảy
24/02/2018
TP. HCM
46 - 61
Long An
94 - 93
Bình Phước
92 - 63
Thứ bảy
17/02/2018
TP. HCM
29 - 62
Long An
97 - 86
Bình Phước
46 - 55
Thứ bảy
10/02/2018
TP. HCM
44 - 23
Long An
62 - 16
Bình Phước
32 - 52
Thứ bảy
03/02/2018
TP. HCM
64 - 16
Long An
81 - 69
Bình Phước
61 - 77
Thứ bảy
27/01/2018
TP. HCM
10 - 51
Long An
63 - 07
Bình Phước
99 - 42

© ketquaxoso

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1