• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131
Xổ số Miền Bắc hôm nay: 24/01/2017 đã kết thúc!..

Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Giải BảyĐặc Biệt
Thứ ba
24/01/2017
Quảng Ninh
63,89,01,12
Quảng Ninh
89
Thứ hai
23/01/2017
Hà Nội
11,40,55,56
Hà Nội
72
Chủ nhật
22/01/2017
Thái Bình
63,07,17,57
Thái Bình
11
Thứ bảy
21/01/2017
Nam Định
46,40,35,84
Nam Định
05
Thứ sáu
20/01/2017
Hải Phòng
57,45,06,25
Hải Phòng
33
Thứ năm
19/01/2017
Hà Nội
26,19,44,04
Hà Nội
47
Thứ tư
18/01/2017
Bắc Ninh
29,62,06,25
Bắc Ninh
45
Thứ ba
17/01/2017
Quảng Ninh
03,79,15,93
Quảng Ninh
23
Thứ hai
16/01/2017
Hà Nội
06,88,63,82
Hà Nội
32
Chủ nhật
15/01/2017
Thái Bình
75,87,48,81
Thái Bình
89
Thứ bảy
14/01/2017
Nam Định
38,73,47,96
Nam Định
39
Thứ sáu
13/01/2017
Hải Phòng
95,45,86,79
Hải Phòng
34
Thứ năm
12/01/2017
Hà Nội
39,28,41,91
Hà Nội
74
Thứ tư
11/01/2017
Bắc Ninh
48,06,60,91
Bắc Ninh
90
Thứ ba
10/01/2017
Quảng Ninh
49,29,42,22
Quảng Ninh
40
Thứ hai
09/01/2017
Hà Nội
37,75,93,58
Hà Nội
76
Chủ nhật
08/01/2017
Thái Bình
67,79,97,95
Thái Bình
20
Thứ bảy
07/01/2017
Nam Định
77,64,30,47
Nam Định
56
Thứ sáu
06/01/2017
Hải Phòng
98,04,69,91
Hải Phòng
66
Thứ năm
05/01/2017
Hà Nội
46,90,28,81
Hà Nội
92
Thứ tư
04/01/2017
Bắc Ninh
95,39,59,60
Bắc Ninh
96
Thứ ba
03/01/2017
Quảng Ninh
47,06,52,90
Quảng Ninh
85
Thứ hai
02/01/2017
Hà Nội
70,87,92,52
Hà Nội
03
Chủ nhật
01/01/2017
Thái Bình
21,75,17,11
Thái Bình
51
Thứ bảy
31/12/2016
Nam Định
87,17,15,33
Nam Định
87
Thứ sáu
30/12/2016
Hải Phòng
30,37,15,05
Hải Phòng
17
Thứ năm
29/12/2016
Hà Nội
11,16,31,92
Hà Nội
98
Thứ tư
28/12/2016
Bắc Ninh
22,12,99,78
Bắc Ninh
44
Thứ ba
27/12/2016
Quảng Ninh
05,88,54,38
Quảng Ninh
91
Thứ hai
26/12/2016
Hà Nội
26,35,90,18
Hà Nội
25

© ketquaxoso

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1