• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 11/07/2016

Còn 00:20:03 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ haiHà Nội
ĐB 14GB1GB2GB
83690
G.Nhất
91666
G.Nhì
22185
01349
G.Ba
94350
49668
20216
42915
69882
97037
G.Tư
8328
1859
6264
2987
G.Năm
6632
2796
4720
9765
5586
7200
G.Sáu
674
388
633
G.Bảy
62
94
18
29

Hà Nội - 11/07/16

0123456789
4350
4720
7200
3690
9882
6632
62
633
6264
674
94
2185
2915
9765
1666
0216
2796
5586
7037
2987
9668
8328
388
18
1349
1859
29
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 7C2
100N
63
200N
003
400N
0969
6538
4113
1TR
9656
3TR
05099
27819
66013
80561
00798
81368
33567
10TR
47328
62654
20TR
35195
30TR
34585
ĐB
749825

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 11/07/16

003 554 56
119 13 13 661 68 67 69 63
225 28 7
338 885
4995 99 98

TP. HCM - 11/07/16

0123456789
0561
63
003
4113
6013
2654
5195
4585
9825
9656
3567
6538
0798
1368
7328
0969
5099
7819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B28
100N
50
200N
593
400N
0430
9668
0902
1TR
8269
3TR
57799
87084
65019
28166
63150
86559
65661
10TR
51642
68424
20TR
55806
30TR
32109
ĐB
497708

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 11/07/16

008 09 06 02 550 59 50
119 666 61 69 68
224 7
330 884
442 999 93

Đồng Tháp - 11/07/16

0123456789
50
0430
3150
5661
0902
1642
593
7084
8424
8166
5806
9668
7708
8269
7799
5019
6559
2109
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T07K2
100N
61
200N
904
400N
8315
0776
2031
1TR
2310
3TR
09946
94924
25196
45070
21626
83530
38295
10TR
19132
47151
20TR
33522
30TR
48090
ĐB
685304

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 11/07/16

004 04 551
110 15 661
222 24 26 770 76
332 30 31 8
446 990 96 95

Cà Mau - 11/07/16

0123456789
2310
5070
3530
8090
61
2031
7151
9132
3522
904
4924
5304
8315
8295
0776
9946
5196
1626
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
56
250N
680
500N
0652
8431
2529
1TR
6271
2,5TR
91549
03940
02053
43297
12215
31669
12547
5TR
81351
73733
10TR
70239
40TR
38791
ĐB
29036

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 11/07/16

0551 53 52 56
115 669
229 771
336 39 33 31 880
449 40 47 991 97

Thừa T. Huế - 11/07/16

0123456789
680
3940
8431
6271
1351
8791
0652
2053
3733
2215
56
9036
3297
2547
2529
1549
1669
0239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
26
250N
812
500N
1578
4989
3110
1TR
1620
2,5TR
86146
84924
43259
73550
74317
22842
85060
5TR
36494
48122
10TR
39278
40TR
85003
ĐB
54197

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 11/07/16

003 559 50
117 10 12 660
222 24 20 26 778 78
3889
446 42 997 94

Phú Yên - 11/07/16

0123456789
3110
1620
3550
5060
812
2842
8122
5003
4924
6494
26
6146
4317
4197
1578
9278
4989
3259

© ketquaxoso

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1