• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 15:58:09 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
83
250N
090
500N
5569
7368
9959
1TR
8410
2,5TR
51467
02059
21821
46010
29293
02006
04484
5TR
61438
23738
10TR
82055
40TR
17958
ĐB
349596

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 31/08/17

006 558 55 59 59
110 10 667 69 68
221 7
338 38 884 83
4996 93 90

Bình Định - 31/08/17

0123456789
090
8410
6010
1821
83
9293
4484
2055
2006
9596
1467
7368
1438
3738
7958
5569
9959
2059
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
07
250N
742
500N
2022
6145
8533
1TR
3075
2,5TR
69771
76703
61336
05914
20317
95393
78180
5TR
95314
04119
10TR
41465
40TR
00331
ĐB
803563

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 31/08/17

003 07 5
114 19 14 17 663 65
222 771 75
331 36 33 880
445 42 993

Quảng Bình - 31/08/17

0123456789
8180
9771
0331
742
2022
8533
6703
5393
3563
5914
5314
6145
3075
1465
1336
07
0317
4119
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
68
250N
328
500N
7400
7834
8708
1TR
3079
2,5TR
27637
68657
28066
90400
77266
32773
20425
5TR
68841
95032
10TR
35855
40TR
81799
ĐB
329026

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 31/08/17

000 00 08 555 57
1666 66 68
226 25 28 773 79
332 37 34 8
441 999

Quảng Trị - 31/08/17

0123456789
7400
0400
8841
5032
2773
7834
0425
5855
8066
7266
9026
7637
8657
68
328
8708
3079
1799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
53
250N
226
500N
7444
9216
5883
1TR
3877
2,5TR
91982
44593
99111
51580
09839
69578
48395
5TR
52748
73666
10TR
66484
40TR
73014
ĐB
229215

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 30/08/17

0553
115 14 11 16 666
226 778 77
339 884 82 80 83
448 44 993 95

Đà Nẵng - 30/08/17

0123456789
1580
9111
1982
53
5883
4593
7444
6484
3014
8395
9215
226
9216
3666
3877
9578
2748
9839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
16
250N
549
500N
2122
8963
3121
1TR
0225
2,5TR
14994
91853
08994
52853
32674
33332
64773
5TR
30950
12749
10TR
47763
40TR
29906
ĐB
993423

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 30/08/17

006 550 53 53
116 663 63
223 25 22 21 774 73
332 8
449 49 994 94

Khánh Hòa - 30/08/17

0123456789
0950
3121
2122
3332
8963
1853
2853
4773
7763
3423
4994
8994
2674
0225
16
9906
549
2749
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
65
250N
214
500N
6208
6808
1421
1TR
7324
2,5TR
43903
59722
36523
77503
21378
44393
91774
5TR
34662
42170
10TR
18516
40TR
26080
ĐB
308683

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 29/08/17

003 03 08 08 5
116 14 662 65
222 23 24 21 770 78 74
3883 80
4993

Đắk Lắk - 29/08/17

0123456789
2170
6080
1421
9722
4662
3903
6523
7503
4393
8683
214
7324
1774
65
8516
6208
6808
1378
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
35
250N
490
500N
9479
8918
4475
1TR
5229
2,5TR
87225
69905
38381
91278
37707
69119
62759
5TR
21079
62637
10TR
46323
40TR
31461
ĐB
645653

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 29/08/17

005 07 553 59
119 18 661
223 25 29 779 78 79 75
337 35 881
4990

Quảng Nam - 29/08/17

0123456789
490
8381
1461
6323
5653
35
4475
7225
9905
7707
2637
8918
1278
9479
5229
9119
2759
1079

© ketquaxoso

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1