• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 07:01:03 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
19
250N
974
500N
6713
8982
6128
1TR
8148
2,5TR
25650
54581
79743
59768
71950
54568
34601
5TR
61359
86638
10TR
29254
40TR
88255
ĐB
45546

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 31/08/16

001 555 54 59 50 50
113 19 668 68
228 774
338 881 82
446 43 48 9

Đà Nẵng - 31/08/16

0123456789
5650
1950
4581
4601
8982
6713
9743
974
9254
8255
5546
6128
8148
9768
4568
6638
19
1359
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
59
250N
571
500N
4193
4059
2069
1TR
5974
2,5TR
87850
46324
44426
16385
37425
52414
12350
5TR
32640
19518
10TR
72489
40TR
90316
ĐB
82741

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 31/08/16

0550 50 59 59
116 18 14 669
224 26 25 774 71
3889 85
441 40 993

Khánh Hòa - 31/08/16

0123456789
7850
2350
2640
571
2741
4193
5974
6324
2414
6385
7425
4426
0316
9518
59
4059
2069
2489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
18
250N
284
500N
5482
7252
4031
1TR
4850
2,5TR
60792
28438
72740
25791
44565
44737
86571
5TR
49346
38621
10TR
61993
40TR
10926
ĐB
69809

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 30/08/16

009 550 52
118 665
226 21 771
338 37 31 882 84
446 40 993 92 91

Đắk Lắk - 30/08/16

0123456789
4850
2740
4031
5791
6571
8621
5482
7252
0792
1993
284
4565
9346
0926
4737
18
8438
9809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
14
250N
787
500N
6606
8892
7241
1TR
0466
2,5TR
81121
87514
38277
43206
15984
33968
53613
5TR
65713
55436
10TR
96520
40TR
70935
ĐB
16615

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 30/08/16

006 06 5
115 13 14 13 14 668 66
220 21 777
335 36 884 87
441 992

Quảng Nam - 30/08/16

0123456789
6520
7241
1121
8892
3613
5713
14
7514
5984
0935
6615
6606
0466
3206
5436
787
8277
3968
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
53
250N
902
500N
1034
4121
4670
1TR
2760
2,5TR
61002
87556
06302
86026
58362
72188
55141
5TR
65026
28469
10TR
23128
40TR
46939
ĐB
67752

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 29/08/16

002 02 02 552 56 53
1669 62 60
228 26 26 21 770
339 34 888
441 9

Thừa T. Huế - 29/08/16

0123456789
4670
2760
4121
5141
902
1002
6302
8362
7752
53
1034
7556
6026
5026
2188
3128
8469
6939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
31
250N
556
500N
8263
2685
2474
1TR
8569
2,5TR
92045
66354
70978
99160
36084
41092
98960
5TR
24552
90112
10TR
84620
40TR
50887
ĐB
39259

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 29/08/16

0559 52 54 56
112 660 60 69 63
220 778 74
331 887 84 85
445 992

Phú Yên - 29/08/16

0123456789
9160
8960
4620
31
1092
4552
0112
8263
2474
6354
6084
2685
2045
556
0887
0978
8569
9259
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1