• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 00:49:08 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
39
250N
388
500N
5223
8819
6722
1TR
9869
2,5TR
89666
41333
84704
60943
61926
30391
87579
5TR
65568
78615
10TR
11803
40TR
90265
ĐB
922500

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 30/12/15

000 03 04 5
115 19 665 68 66 69
226 23 22 779
333 39 888
443 991

Đà Nẵng - 30/12/15

0123456789
2500
0391
6722
5223
1333
0943
1803
4704
8615
0265
9666
1926
388
5568
39
8819
9869
7579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
08
250N
270
500N
5062
9113
5400
1TR
3486
2,5TR
76870
51675
48779
07489
75159
92303
83901
5TR
11662
21743
10TR
53813
40TR
71588
ĐB
431152

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 30/12/15

003 01 00 08 552 59
113 13 662 62
2770 75 79 70
3888 89 86
443 9

Khánh Hòa - 30/12/15

0123456789
270
5400
6870
3901
5062
1662
1152
9113
2303
1743
3813
1675
3486
08
1588
8779
7489
5159
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
32
250N
225
500N
9881
1046
2134
1TR
5976
2,5TR
88653
44690
65608
94132
49800
61536
69060
5TR
39985
51981
10TR
91732
40TR
71410
ĐB
027845

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 29/12/15

008 00 553
110 660
225 776
332 32 36 34 32 885 81 81
445 46 990

Đắk Lắk - 29/12/15

0123456789
4690
9800
9060
1410
9881
1981
32
4132
1732
8653
2134
225
9985
7845
1046
5976
1536
5608
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
76
250N
916
500N
4812
0827
4852
1TR
3195
2,5TR
89215
29990
51370
44124
42895
13923
24325
5TR
79198
60529
10TR
22160
40TR
84238
ĐB
888870

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 29/12/15

0552
115 12 16 660
229 24 23 25 27 770 70 76
338 8
4998 90 95 95

Quảng Nam - 29/12/15

0123456789
9990
1370
2160
8870
4812
4852
3923
4124
3195
9215
2895
4325
76
916
0827
9198
4238
0529
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
69
250N
812
500N
8707
7975
7219
1TR
7167
2,5TR
61454
72115
35512
83325
23558
43085
13735
5TR
36978
62560
10TR
96317
40TR
93210
ĐB
576572

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 28/12/15

007 554 58
110 17 15 12 19 12 660 67 69
225 772 78 75
335 885
49

Thừa T. Huế - 28/12/15

0123456789
2560
3210
812
5512
6572
1454
7975
2115
3325
3085
3735
8707
7167
6317
3558
6978
69
7219
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
53
250N
810
500N
0009
8152
4422
1TR
4458
2,5TR
10892
68558
87751
88255
65222
99797
31446
5TR
10179
95294
10TR
36721
40TR
93627
ĐB
632805

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 28/12/15

005 09 558 51 55 58 52 53
110 6
227 21 22 22 779
38
446 994 92 97

Phú Yên - 28/12/15

0123456789
810
7751
6721
8152
4422
0892
5222
53
5294
8255
2805
1446
9797
3627
4458
8558
0009
0179
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1