• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 14:37:01 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
18
250N
284
500N
5482
7252
4031
1TR
4850
2,5TR
60792
28438
72740
25791
44565
44737
86571
5TR
49346
38621
10TR
61993
40TR
10926
ĐB
69809

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 30/08/16

009 550 52
118 665
226 21 771
338 37 31 882 84
446 40 993 92 91

Đắk Lắk - 30/08/16

0123456789
4850
2740
4031
5791
6571
8621
5482
7252
0792
1993
284
4565
9346
0926
4737
18
8438
9809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
14
250N
787
500N
6606
8892
7241
1TR
0466
2,5TR
81121
87514
38277
43206
15984
33968
53613
5TR
65713
55436
10TR
96520
40TR
70935
ĐB
16615

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 30/08/16

006 06 5
115 13 14 13 14 668 66
220 21 777
335 36 884 87
441 992

Quảng Nam - 30/08/16

0123456789
6520
7241
1121
8892
3613
5713
14
7514
5984
0935
6615
6606
0466
3206
5436
787
8277
3968
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
53
250N
902
500N
1034
4121
4670
1TR
2760
2,5TR
61002
87556
06302
86026
58362
72188
55141
5TR
65026
28469
10TR
23128
40TR
46939
ĐB
67752

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 29/08/16

002 02 02 552 56 53
1669 62 60
228 26 26 21 770
339 34 888
441 9

Thừa T. Huế - 29/08/16

0123456789
4670
2760
4121
5141
902
1002
6302
8362
7752
53
1034
7556
6026
5026
2188
3128
8469
6939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
31
250N
556
500N
8263
2685
2474
1TR
8569
2,5TR
92045
66354
70978
99160
36084
41092
98960
5TR
24552
90112
10TR
84620
40TR
50887
ĐB
39259

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 29/08/16

0559 52 54 56
112 660 60 69 63
220 778 74
331 887 84 85
445 992

Phú Yên - 29/08/16

0123456789
9160
8960
4620
31
1092
4552
0112
8263
2474
6354
6084
2685
2045
556
0887
0978
8569
9259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
05
250N
727
500N
9082
5199
6298
1TR
1852
2,5TR
84509
25448
89773
76873
11743
87700
59267
5TR
68537
66678
10TR
22127
40TR
86462
ĐB
86774

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 28/08/16

009 00 05 552
1662 67
227 27 774 78 73 73
337 882
448 43 999 98

Khánh Hòa - 28/08/16

0123456789
7700
9082
1852
6462
9773
6873
1743
6774
05
727
9267
8537
2127
6298
5448
6678
5199
4509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
90
250N
966
500N
2294
2497
2621
1TR
4135
2,5TR
80102
37420
25387
07542
75151
59741
11876
5TR
46192
66445
10TR
40255
40TR
59486
ĐB
34241

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 28/08/16

002 555 51
1666
220 21 776
335 886 87
441 45 42 41 992 94 97 90

Kon Tum - 28/08/16

0123456789
90
7420
2621
5151
9741
4241
0102
7542
6192
2294
4135
6445
0255
966
1876
9486
2497
5387
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1