• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 04:50:18 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
16
250N
240
500N
0647
2024
5122
1TR
3785
2,5TR
06698
58915
52271
06454
45258
80089
70647
5TR
32964
35692
10TR
82792
40TR
12744
ĐB
81270

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 30/07/16

0554 58
115 16 664
224 22 770 71
3889 85
444 47 47 40 992 92 98

Đà Nẵng - 30/07/16

0123456789
240
1270
2271
5122
5692
2792
2024
6454
2964
2744
3785
8915
16
0647
0647
6698
5258
0089
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
82
250N
173
500N
5764
5911
3703
1TR
3329
2,5TR
37949
02293
63817
05252
33359
99362
46508
5TR
88071
91524
10TR
68938
40TR
99971
ĐB
32496

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 30/07/16

008 03 552 59
117 11 662 64
224 29 771 71 73
338 882
449 996 93

Quảng Ngãi - 30/07/16

0123456789
5911
8071
9971
82
5252
9362
173
3703
2293
5764
1524
2496
3817
6508
8938
3329
7949
3359
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
15
250N
892
500N
0553
9370
1208
1TR
5841
2,5TR
46110
54804
14562
84718
75049
78755
67651
5TR
43585
13228
10TR
35693
40TR
47830
ĐB
17068

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 30/07/16

004 08 555 51 53
110 18 15 668 62
228 770
330 885
449 41 993 92

Đắk Nông - 30/07/16

0123456789
9370
6110
7830
5841
7651
892
4562
0553
5693
4804
15
8755
3585
1208
4718
3228
7068
5049
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
60
250N
514
500N
7738
1385
8864
1TR
0517
2,5TR
52529
69866
22693
50796
28198
71388
48712
5TR
76718
21090
10TR
62396
40TR
50176
ĐB
70375

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 29/07/16

05
118 12 17 14 666 64 60
229 775 76
338 888 85
4996 90 93 96 98

Gia Lai - 29/07/16

0123456789
60
1090
8712
2693
514
8864
1385
0375
9866
0796
2396
0176
0517
7738
8198
1388
6718
2529
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
15
250N
644
500N
3970
9243
4069
1TR
2040
2,5TR
99776
97080
79652
87167
26165
83809
76167
5TR
70588
72224
10TR
29645
40TR
19899
ĐB
46086

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 29/07/16

009 552
115 667 65 67 69
224 776 70
3886 88 80
445 40 43 44 999

Ninh Thuận - 29/07/16

0123456789
3970
2040
7080
9652
9243
644
2224
15
6165
9645
9776
6086
7167
6167
0588
4069
3809
9899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
17
250N
527
500N
9344
6569
1729
1TR
3209
2,5TR
52795
96700
94153
53928
07636
79145
32747
5TR
58604
29123
10TR
75861
40TR
07951
ĐB
13867

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 28/07/16

004 00 09 551 53
117 667 61 69
223 28 29 27 7
336 8
445 47 44 995

Bình Định - 28/07/16

0123456789
6700
5861
7951
4153
9123
9344
8604
2795
9145
7636
17
527
2747
3867
3928
6569
1729
3209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
60
250N
486
500N
7808
5319
7977
1TR
4223
2,5TR
46154
91523
66801
56012
52434
63886
36707
5TR
20531
87560
10TR
53098
40TR
96666
ĐB
32925

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 28/07/16

001 07 08 554
112 19 666 60 60
225 23 23 777
331 34 886 86
4998

Quảng Bình - 28/07/16

0123456789
60
7560
6801
0531
6012
4223
1523
6154
2434
2925
486
3886
6666
7977
6707
7808
3098
5319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
44
250N
314
500N
0009
9705
6482
1TR
5861
2,5TR
44080
16959
79074
30029
64101
65155
26307
5TR
79705
87902
10TR
35876
40TR
11739
ĐB
47773

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 28/07/16

005 02 01 07 09 05 559 55
114 661
229 773 76 74
339 880 82
444 9

Quảng Trị - 28/07/16

0123456789
4080
5861
4101
6482
7902
7773
44
314
9074
9705
5155
9705
5876
6307
0009
6959
0029
1739
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1