• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 08:46:12 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
29
250N
233
500N
6590
8194
9476
1TR
2759
2,5TR
20899
09003
82186
66500
96431
30749
19101
5TR
57977
02432
10TR
65858
40TR
31189
ĐB
45459

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 30/05/16

003 00 01 559 58 59
16
229 777 76
332 31 33 889 86
449 999 90 94

Thừa T. Huế - 30/05/16

0123456789
6590
6500
6431
9101
2432
233
9003
8194
9476
2186
7977
5858
29
2759
0899
0749
1189
5459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
71
250N
865
500N
6135
6406
8052
1TR
6482
2,5TR
57383
27139
55034
33782
33708
48724
58459
5TR
49470
65627
10TR
69435
40TR
03472
ĐB
66680

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 30/05/16

008 06 559 52
1665
227 24 772 70 71
335 39 34 35 880 83 82 82
49

Phú Yên - 30/05/16

0123456789
9470
6680
71
8052
6482
3782
3472
7383
5034
8724
865
6135
9435
6406
5627
3708
7139
8459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
07
250N
844
500N
8265
6183
6446
1TR
9417
2,5TR
32764
20386
78231
68184
91372
47847
76225
5TR
97405
54574
10TR
51373
40TR
79277
ĐB
60598

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 29/05/16

005 07 5
117 664 65
225 777 73 74 72
331 886 84 83
447 46 44 998

Khánh Hòa - 29/05/16

0123456789
8231
1372
6183
1373
844
2764
8184
4574
8265
6225
7405
6446
0386
07
9417
7847
9277
0598
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
59
250N
415
500N
3098
1912
0613
1TR
0331
2,5TR
31957
46228
66946
65460
07992
48736
25045
5TR
04952
06001
10TR
01837
40TR
51196
ĐB
28068

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 29/05/16

001 552 57 59
112 13 15 668 60
228 7
337 36 31 8
446 45 996 92 98

Kon Tum - 29/05/16

0123456789
5460
0331
6001
1912
7992
4952
0613
415
5045
6946
8736
1196
1957
1837
3098
6228
8068
59
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
49
250N
623
500N
6911
8733
6210
1TR
0718
2,5TR
72406
00498
36918
94916
36121
90633
09334
5TR
80504
32326
10TR
21672
40TR
68865
ĐB
49983

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 28/05/16

004 06 5
118 16 18 11 10 665
226 21 23 772
333 34 33 883
449 998

Đà Nẵng - 28/05/16

0123456789
6210
6911
6121
1672
623
8733
0633
9983
9334
0504
8865
2406
4916
2326
0718
0498
6918
49
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
99
250N
647
500N
1003
0730
6476
1TR
6463
2,5TR
31988
64488
63878
24880
25984
08834
80366
5TR
14384
60940
10TR
58058
40TR
80445
ĐB
44000

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 28/05/16

000 03 558
1666 63
2778 76
334 30 884 88 88 80 84
445 40 47 999

Quảng Ngãi - 28/05/16

0123456789
0730
4880
0940
4000
1003
6463
5984
8834
4384
0445
6476
0366
647
1988
4488
3878
8058
99
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
45
250N
919
500N
5795
3351
9648
1TR
4348
2,5TR
82751
73853
76840
93196
79321
33635
22223
5TR
74348
61314
10TR
61752
40TR
98018
ĐB
50065

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 28/05/16

0552 51 53 51
118 14 19 665
221 23 7
335 8
448 40 48 48 45 996 95

Đắk Nông - 28/05/16

0123456789
6840
3351
2751
9321
1752
3853
2223
1314
45
5795
3635
0065
3196
9648
4348
4348
8018
919
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1