• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 08:30:12 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
52
250N
917
500N
6898
0200
9251
1TR
3567
2,5TR
49295
00199
36040
56418
72134
94536
94146
5TR
64824
53570
10TR
21928
40TR
63946
ĐB
564682

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 30/03/16

000 551 52
118 17 667
228 24 770
334 36 882
446 40 46 995 99 98

Đà Nẵng - 30/03/16

0123456789
0200
6040
3570
9251
52
4682
2134
4824
9295
4536
4146
3946
917
3567
6898
6418
1928
0199
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
75
250N
716
500N
6247
0529
4719
1TR
9421
2,5TR
44684
56820
93978
88011
87332
72151
55394
5TR
33755
41609
10TR
05098
40TR
55219
ĐB
953599

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 30/03/16

009 555 51
119 11 19 16 6
220 21 29 778 75
332 884
447 999 98 94

Khánh Hòa - 30/03/16

0123456789
6820
9421
8011
2151
7332
4684
5394
75
3755
716
6247
3978
5098
0529
4719
1609
5219
3599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
18
250N
441
500N
5517
0299
6414
1TR
4795
2,5TR
53247
81237
38108
48517
70447
46027
97304
5TR
88968
66159
10TR
18547
40TR
25136
ĐB
593275

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 29/03/16

008 04 559
117 17 14 18 668
227 775
336 37 8
447 47 47 41 995 99

Đắk Lắk - 29/03/16

0123456789
441
6414
7304
4795
3275
5136
5517
3247
1237
8517
0447
6027
8547
18
8108
8968
0299
6159
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
05
250N
064
500N
3923
1800
5277
1TR
9329
2,5TR
63053
16503
70109
37139
81672
55865
65308
5TR
20778
44457
10TR
76110
40TR
01707
ĐB
801566

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 29/03/16

007 03 09 08 00 05 557 53
110 666 65 64
229 23 778 72 77
339 8
49

Quảng Nam - 29/03/16

0123456789
1800
6110
1672
3923
3053
6503
064
05
5865
1566
5277
4457
1707
5308
0778
9329
0109
7139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
09
250N
664
500N
3523
0881
7916
1TR
5652
2,5TR
44438
83334
93012
39019
92402
46732
77303
5TR
41364
24712
10TR
67297
40TR
53503
ĐB
095284

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 28/03/16

003 02 03 09 552
112 12 19 16 664 64
223 7
338 34 32 884 81
4997

Thừa T. Huế - 28/03/16

0123456789
0881
5652
3012
2402
6732
4712
3523
7303
3503
664
3334
1364
5284
7916
7297
4438
09
9019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
94
250N
164
500N
0348
8701
5429
1TR
2682
2,5TR
90322
44374
54807
96802
36042
20269
87348
5TR
15187
87231
10TR
07835
40TR
06473
ĐB
156091

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 28/03/16

007 02 01 5
1669 64
222 29 773 74
335 31 887 82
442 48 48 991 94

Phú Yên - 28/03/16

0123456789
8701
7231
6091
2682
0322
6802
6042
6473
94
164
4374
7835
4807
5187
0348
7348
5429
0269
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1