• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 03:26:07 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
87
250N
227
500N
0200
9428
5733
1TR
9621
2,5TR
45216
53396
00716
67158
03396
33642
57661
5TR
53537
79335
10TR
60773
40TR
79201
ĐB
992843

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 30/01/16

001 00 558
116 16 661
221 28 27 773
337 35 33 887
443 42 996 96

Đà Nẵng - 30/01/16

0123456789
0200
9621
7661
9201
3642
5733
0773
2843
9335
5216
3396
0716
3396
87
227
3537
9428
7158
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
85
250N
024
500N
3106
7031
2701
1TR
8027
2,5TR
93251
93260
33054
06293
54701
66327
80898
5TR
20259
36889
10TR
83346
40TR
49174
ĐB
484131

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 30/01/16

001 06 01 559 51 54
1660
227 27 24 774
331 31 889 85
446 993 98

Quảng Ngãi - 30/01/16

0123456789
3260
7031
2701
3251
4701
4131
6293
024
3054
9174
85
3106
3346
8027
6327
0898
0259
6889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
52
250N
623
500N
3560
2755
1695
1TR
5700
2,5TR
23062
17873
42125
46679
24074
92701
03711
5TR
91184
71797
10TR
88209
40TR
06068
ĐB
866260

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 30/01/16

009 01 00 555 52
111 660 68 62 60
225 23 773 79 74
3884
4997 95

Đắk Nông - 30/01/16

0123456789
3560
5700
6260
2701
3711
52
3062
623
7873
4074
1184
2755
1695
2125
1797
6068
6679
8209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
93
250N
367
500N
6142
5551
2116
1TR
2523
2,5TR
20827
56566
55153
15360
38166
88823
46154
5TR
58981
42323
10TR
23439
40TR
45879
ĐB
675246

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 29/01/16

0553 54 51
116 666 60 66 67
223 27 23 23 779
339 881
446 42 993

Gia Lai - 29/01/16

0123456789
5360
5551
8981
6142
93
2523
5153
8823
2323
6154
2116
6566
8166
5246
367
0827
3439
5879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
95
250N
885
500N
9300
0061
1641
1TR
0476
2,5TR
84375
83705
19407
87636
74926
62068
58490
5TR
40588
98437
10TR
05958
40TR
95170
ĐB
746641

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 29/01/16

005 07 00 558
1668 61
226 770 75 76
337 36 888 85
441 41 990 95

Ninh Thuận - 29/01/16

0123456789
9300
8490
5170
0061
1641
6641
95
885
4375
3705
0476
7636
4926
9407
8437
2068
0588
5958
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
46
250N
683
500N
3116
1296
5483
1TR
0797
2,5TR
69383
94208
20913
81782
98540
00144
60136
5TR
63215
54470
10TR
92704
40TR
70189
ĐB
249871

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 28/01/16

004 08 5
115 13 16 6
2771 70
336 889 83 82 83 83
440 44 46 997 96

Bình Định - 28/01/16

0123456789
8540
4470
9871
1782
683
5483
9383
0913
0144
2704
3215
46
3116
1296
0136
0797
4208
0189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
96
250N
513
500N
4571
2509
7873
1TR
3826
2,5TR
06460
66672
70573
47586
26002
40685
95175
5TR
84122
47222
10TR
57795
40TR
46068
ĐB
534753

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 28/01/16

002 09 553
113 668 60
222 22 26 772 73 75 71 73
3886 85
4995 96

Quảng Bình - 28/01/16

0123456789
6460
4571
6672
6002
4122
7222
513
7873
0573
4753
0685
5175
7795
96
3826
7586
6068
2509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
23
250N
729
500N
9141
5353
3547
1TR
3572
2,5TR
13220
28185
71215
68997
27890
04340
97334
5TR
03816
94285
10TR
68259
40TR
05398
ĐB
874926

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 28/01/16

0559 53
116 15 6
226 20 29 23 772
334 885 85
440 41 47 998 97 90

Quảng Trị - 28/01/16

0123456789
3220
7890
4340
9141
3572
23
5353
7334
8185
1215
4285
3816
4926
3547
8997
5398
729
8259
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1