• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 06:36:09 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
50
250N
926
500N
2524
8024
1600
1TR
6164
2,5TR
64727
79460
74023
56843
04822
03095
00448
5TR
19388
92874
10TR
43018
40TR
70569
ĐB
433207

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 29/11/15

007 00 550
118 669 60 64
227 23 22 24 24 26 774
3888
443 48 995

Khánh Hòa - 29/11/15

0123456789
50
1600
9460
4822
4023
6843
2524
8024
6164
2874
3095
926
4727
3207
0448
9388
3018
0569
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
84
250N
837
500N
0455
8478
2570
1TR
9551
2,5TR
12161
45215
03449
71744
88207
85930
87121
5TR
98884
14886
10TR
18884
40TR
15673
ĐB
692980

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 29/11/15

007 551 55
115 661
221 773 78 70
330 37 880 84 84 86 84
449 44 9

Kon Tum - 29/11/15

0123456789
2570
5930
2980
9551
2161
7121
5673
84
1744
8884
8884
0455
5215
4886
837
8207
8478
3449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
41
250N
473
500N
1111
0348
7768
1TR
9929
2,5TR
99421
96272
24045
12745
62658
38535
65872
5TR
22719
59452
10TR
39872
40TR
08443
ĐB
633001

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 28/11/15

001 552 58
119 11 668
221 29 772 72 72 73
335 8
443 45 45 48 41 9

Đà Nẵng - 28/11/15

0123456789
41
1111
9421
3001
6272
5872
9452
9872
473
8443
4045
2745
8535
0348
7768
2658
9929
2719
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
76
250N
386
500N
5427
2991
9244
1TR
8984
2,5TR
50268
68602
29013
17912
12569
92495
23390
5TR
34269
59017
10TR
39181
40TR
84066
ĐB
084740

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 28/11/15

002 5
117 13 12 666 69 68 69
227 776
3881 84 86
440 44 995 90 91

Quảng Ngãi - 28/11/15

0123456789
3390
4740
2991
9181
8602
7912
9013
9244
8984
2495
76
386
4066
5427
9017
0268
2569
4269
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
25
250N
437
500N
5533
3388
1805
1TR
7988
2,5TR
44392
05255
50874
73117
39819
96897
50832
5TR
22659
78629
10TR
23211
40TR
42465
ĐB
270912

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 28/11/15

005 559 55
112 11 17 19 665
229 25 774
332 33 37 888 88
4992 97

Đắk Nông - 28/11/15

0123456789
3211
4392
0832
0912
5533
0874
25
1805
5255
2465
437
3117
6897
3388
7988
9819
2659
8629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
49
250N
159
500N
5140
4442
6201
1TR
5686
2,5TR
36758
43976
27082
92701
02510
02000
39553
5TR
66244
51977
10TR
59249
40TR
60253
ĐB
626385

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 27/11/15

001 00 01 553 58 53 59
110 6
2777 76
3885 82 86
449 44 40 42 49 9

Gia Lai - 27/11/15

0123456789
5140
2510
2000
6201
2701
4442
7082
9553
0253
6244
6385
5686
3976
1977
6758
49
159
9249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
17
250N
971
500N
1597
1669
8588
1TR
3283
2,5TR
95491
79057
68846
64287
33565
98117
14468
5TR
78216
34808
10TR
20947
40TR
42899
ĐB
589060

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 27/11/15

008 557
116 17 17 660 65 68 69
2771
3887 83 88
447 46 999 91 97

Ninh Thuận - 27/11/15

0123456789
9060
971
5491
3283
3565
8846
8216
17
1597
9057
4287
8117
0947
8588
4468
4808
1669
2899
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1