• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 12:38:56 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
53
250N
902
500N
1034
4121
4670
1TR
2760
2,5TR
61002
87556
06302
86026
58362
72188
55141
5TR
65026
28469
10TR
23128
40TR
46939
ĐB
67752

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 29/08/16

002 02 02 552 56 53
1669 62 60
228 26 26 21 770
339 34 888
441 9

Thừa T. Huế - 29/08/16

0123456789
4670
2760
4121
5141
902
1002
6302
8362
7752
53
1034
7556
6026
5026
2188
3128
8469
6939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
31
250N
556
500N
8263
2685
2474
1TR
8569
2,5TR
92045
66354
70978
99160
36084
41092
98960
5TR
24552
90112
10TR
84620
40TR
50887
ĐB
39259

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 29/08/16

0559 52 54 56
112 660 60 69 63
220 778 74
331 887 84 85
445 992

Phú Yên - 29/08/16

0123456789
9160
8960
4620
31
1092
4552
0112
8263
2474
6354
6084
2685
2045
556
0887
0978
8569
9259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
05
250N
727
500N
9082
5199
6298
1TR
1852
2,5TR
84509
25448
89773
76873
11743
87700
59267
5TR
68537
66678
10TR
22127
40TR
86462
ĐB
86774

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 28/08/16

009 00 05 552
1662 67
227 27 774 78 73 73
337 882
448 43 999 98

Khánh Hòa - 28/08/16

0123456789
7700
9082
1852
6462
9773
6873
1743
6774
05
727
9267
8537
2127
6298
5448
6678
5199
4509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
90
250N
966
500N
2294
2497
2621
1TR
4135
2,5TR
80102
37420
25387
07542
75151
59741
11876
5TR
46192
66445
10TR
40255
40TR
59486
ĐB
34241

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 28/08/16

002 555 51
1666
220 21 776
335 886 87
441 45 42 41 992 94 97 90

Kon Tum - 28/08/16

0123456789
90
7420
2621
5151
9741
4241
0102
7542
6192
2294
4135
6445
0255
966
1876
9486
2497
5387
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
77
250N
243
500N
8381
0858
8410
1TR
8309
2,5TR
12612
05341
52012
98627
76210
09172
34913
5TR
45344
34322
10TR
69350
40TR
41195
ĐB
94360

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 27/08/16

009 550 58
112 12 10 13 10 660
222 27 772 77
3881
444 41 43 995

Đà Nẵng - 27/08/16

0123456789
8410
6210
9350
4360
8381
5341
2612
2012
9172
4322
243
4913
5344
1195
77
8627
0858
8309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
01
250N
807
500N
4880
5606
5299
1TR
7899
2,5TR
78378
28264
27837
98683
42857
58029
33216
5TR
89339
41906
10TR
66880
40TR
46582
ĐB
42185

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 27/08/16

006 06 07 01 557
116 664
229 778
339 37 885 82 80 83 80
4999 99

Quảng Ngãi - 27/08/16

0123456789
4880
6880
01
6582
8683
8264
2185
5606
3216
1906
807
7837
2857
8378
5299
7899
8029
9339
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
68
250N
132
500N
7442
9137
1936
1TR
4236
2,5TR
28095
64339
93646
95433
06307
48779
32936
5TR
34166
67239
10TR
70315
40TR
59865
ĐB
82200

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 27/08/16

000 07 5
115 665 66 68
2779
339 39 33 36 36 37 36 32 8
446 42 995

Đắk Nông - 27/08/16

0123456789
2200
132
7442
5433
8095
0315
9865
1936
4236
3646
2936
4166
9137
6307
68
4339
8779
7239
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1