• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 09:40:55 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
83
250N
140
500N
8673
0990
6778
1TR
8124
2,5TR
79631
67052
09995
31697
06376
74356
50808
5TR
98988
89239
10TR
79102
40TR
61965
ĐB
545365

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 29/02/16

002 08 552 56
1665 65
224 776 73 78
339 31 888 83
440 995 97 90

Thừa T. Huế - 29/02/16

0123456789
140
0990
9631
7052
9102
83
8673
8124
9995
1965
5365
6376
4356
1697
6778
0808
8988
9239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
92
250N
035
500N
8915
9682
6481
1TR
6604
2,5TR
92596
34464
71288
45799
13196
84721
07923
5TR
22226
77517
10TR
80974
40TR
33490
ĐB
836189

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 29/02/16

004 5
117 15 664
226 21 23 774
335 889 88 82 81
4990 96 99 96 92

Phú Yên - 29/02/16

0123456789
3490
6481
4721
92
9682
7923
6604
4464
0974
035
8915
2596
3196
2226
7517
1288
5799
6189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
08
250N
418
500N
2047
8475
0723
1TR
0234
2,5TR
90332
21737
40874
34528
04571
12942
45704
5TR
70124
19343
10TR
46430
40TR
47291
ĐB
652824

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 28/02/16

004 08 5
118 6
224 24 28 23 774 71 75
330 32 37 34 8
443 42 47 991

Khánh Hòa - 28/02/16

0123456789
6430
4571
7291
0332
2942
0723
9343
0234
0874
5704
0124
2824
8475
2047
1737
08
418
4528
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
36
250N
471
500N
6962
5691
8914
1TR
9068
2,5TR
73826
94219
21952
40283
56408
57650
63069
5TR
76077
49569
10TR
74386
40TR
47229
ĐB
760277

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 28/02/16

008 552 50
119 14 669 69 68 62
229 26 777 77 71
336 886 83
4991

Kon Tum - 28/02/16

0123456789
7650
471
5691
6962
1952
0283
8914
36
3826
4386
6077
0277
9068
6408
4219
3069
9569
7229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
19
250N
866
500N
8455
7426
9525
1TR
9879
2,5TR
56882
49763
61593
70139
50226
29212
15340
5TR
55088
50531
10TR
22231
40TR
84685
ĐB
763050

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 27/02/16

0550 55
112 19 663 66
226 26 25 779
331 31 39 885 88 82
440 993

Đà Nẵng - 27/02/16

0123456789
5340
3050
0531
2231
6882
9212
9763
1593
8455
9525
4685
866
7426
0226
5088
19
9879
0139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
54
250N
155
500N
9664
2448
1446
1TR
7378
2,5TR
12748
20489
25291
37520
57819
86154
18824
5TR
84250
48899
10TR
09809
40TR
20114
ĐB
353291

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 27/02/16

009 550 54 55 54
114 19 664
220 24 778
3889
448 48 46 991 99 91

Quảng Ngãi - 27/02/16

0123456789
7520
4250
5291
3291
54
9664
6154
8824
0114
155
1446
2448
7378
2748
0489
7819
8899
9809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
24
250N
259
500N
7009
8705
2045
1TR
1219
2,5TR
53127
22872
16489
07408
73577
74445
82074
5TR
05885
41938
10TR
83593
40TR
77147
ĐB
706594

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 27/02/16

008 09 05 559
119 6
227 24 772 77 74
338 885 89
447 45 45 994 93

Đắk Nông - 27/02/16

0123456789
2872
3593
24
2074
6594
8705
2045
4445
5885
3127
3577
7147
7408
1938
259
7009
1219
6489
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1