• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 27/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
69
250N
812
500N
8707
7975
7219
1TR
7167
2,5TR
61454
72115
35512
83325
23558
43085
13735
5TR
36978
62560
10TR
96317
40TR
93210
ĐB
576572

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 28/12/15

007 554 58
110 17 15 12 19 12 660 67 69
225 772 78 75
335 885
49

Thừa T. Huế - 28/12/15

0123456789
2560
3210
812
5512
6572
1454
7975
2115
3325
3085
3735
8707
7167
6317
3558
6978
69
7219
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
53
250N
810
500N
0009
8152
4422
1TR
4458
2,5TR
10892
68558
87751
88255
65222
99797
31446
5TR
10179
95294
10TR
36721
40TR
93627
ĐB
632805

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 28/12/15

005 09 558 51 55 58 52 53
110 6
227 21 22 22 779
38
446 994 92 97

Phú Yên - 28/12/15

0123456789
810
7751
6721
8152
4422
0892
5222
53
5294
8255
2805
1446
9797
3627
4458
8558
0009
0179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
31
250N
419
500N
7394
8588
5345
1TR
9350
2,5TR
95387
38300
28478
31766
11045
28091
69678
5TR
54485
84420
10TR
09733
40TR
39827
ĐB
246793

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 27/12/15

000 550
119 666
227 20 778 78
333 31 885 87 88
445 45 993 91 94

Khánh Hòa - 27/12/15

0123456789
9350
8300
4420
31
8091
9733
6793
7394
5345
1045
4485
1766
5387
9827
8588
8478
9678
419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
55
250N
653
500N
9630
5965
3837
1TR
1877
2,5TR
06239
47492
80330
93315
67534
92931
35586
5TR
91524
40431
10TR
40136
40TR
49720
ĐB
496545

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 27/12/15

0553 55
115 665
220 24 777
336 31 39 30 34 31 30 37 886
445 992

Kon Tum - 27/12/15

0123456789
9630
0330
9720
2931
0431
7492
653
7534
1524
55
5965
3315
6545
5586
0136
3837
1877
6239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
59
250N
373
500N
7454
9867
7964
1TR
2418
2,5TR
99058
98084
24913
10764
79653
24987
78926
5TR
66862
78342
10TR
73035
40TR
74658
ĐB
055413

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 26/12/15

0558 58 53 54 59
113 13 18 662 64 67 64
226 773
335 884 87
442 9

Đà Nẵng - 26/12/15

0123456789
6862
8342
373
4913
9653
5413
7454
7964
8084
0764
3035
8926
9867
4987
2418
9058
4658
59
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
40
250N
327
500N
0984
3944
3459
1TR
2102
2,5TR
06775
78092
93365
89080
59413
10728
96243
5TR
39914
41146
10TR
03265
40TR
50750
ĐB
083998

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 26/12/15

002 550 59
114 13 665 65
228 27 775
3880 84
446 43 44 40 998 92

Quảng Ngãi - 26/12/15

0123456789
40
9080
0750
2102
8092
9413
6243
0984
3944
9914
6775
3365
3265
1146
327
0728
3998
3459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
16
250N
358
500N
5976
5259
4461
1TR
0505
2,5TR
49935
98791
75930
64439
46498
01324
61016
5TR
13191
93166
10TR
36216
40TR
21311
ĐB
878738

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 26/12/15

005 559 58
111 16 16 16 666 61
224 776
338 35 30 39 8
4991 91 98

Đắk Nông - 26/12/15

0123456789
5930
4461
8791
3191
1311
1324
0505
9935
16
5976
1016
3166
6216
358
6498
8738
5259
4439
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1