• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 27/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
69
250N
501
500N
2951
8623
3277
1TR
0455
2,5TR
42985
33187
53829
80405
77083
81110
63400
5TR
64955
88243
10TR
41457
40TR
99809
ĐB
37204

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 28/09/16

004 09 05 00 01 557 55 55 51
110 669
229 23 777
3885 87 83
443 9

Đà Nẵng - 28/09/16

0123456789
1110
3400
501
2951
8623
7083
8243
7204
0455
2985
0405
4955
3277
3187
1457
69
3829
9809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
77
250N
814
500N
3039
2804
1201
1TR
9207
2,5TR
43108
58099
87580
05035
36012
99813
05407
5TR
37138
21163
10TR
96577
40TR
62793
ĐB
18126

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 28/09/16

008 07 07 04 01 5
112 13 14 663
226 777 77
338 35 39 880
4993 99

Khánh Hòa - 28/09/16

0123456789
7580
1201
6012
9813
1163
2793
814
2804
5035
8126
77
9207
5407
6577
3108
7138
3039
8099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
19
250N
263
500N
0144
3015
2681
1TR
3343
2,5TR
32551
34010
06913
78530
98949
34441
21271
5TR
11693
78947
10TR
86591
40TR
93944
ĐB
72789

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 27/09/16

0551
110 13 15 19 663
2771
330 889 81
444 47 49 41 43 44 991 93

Đắk Lắk - 27/09/16

0123456789
4010
8530
2681
2551
4441
1271
6591
263
3343
6913
1693
0144
3944
3015
8947
19
8949
2789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
59
250N
993
500N
5940
0092
2446
1TR
9859
2,5TR
66695
84861
04754
76989
64463
54386
69548
5TR
02566
77175
10TR
02532
40TR
23454
ĐB
15097

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 27/09/16

0554 54 59 59
1666 61 63
2775
332 889 86
448 40 46 997 95 92 93

Quảng Nam - 27/09/16

0123456789
5940
4861
0092
2532
993
4463
4754
3454
6695
7175
2446
4386
2566
5097
9548
59
9859
6989
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
21
250N
047
500N
6789
4052
6950
1TR
2869
2,5TR
87597
52151
18495
00847
59920
96665
46373
5TR
42199
08907
10TR
09123
40TR
50126
ĐB
04811

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 26/09/16

007 551 52 50
111 665 69
226 23 20 21 773
3889
447 47 999 97 95

Thừa T. Huế - 26/09/16

0123456789
6950
9920
21
2151
4811
4052
6373
9123
8495
6665
0126
047
7597
0847
8907
6789
2869
2199
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
66
250N
505
500N
9739
7318
3896
1TR
6892
2,5TR
56825
45170
12848
87688
25667
20512
08506
5TR
60644
20299
10TR
26591
40TR
15150
ĐB
42576

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 26/09/16

006 05 550
112 18 667 66
225 776 70
339 888
444 48 991 99 92 96

Phú Yên - 26/09/16

0123456789
5170
5150
6591
6892
0512
0644
505
6825
66
3896
8506
2576
5667
7318
2848
7688
9739
0299
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1