• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 15:00:45 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
17
250N
527
500N
9344
6569
1729
1TR
3209
2,5TR
52795
96700
94153
53928
07636
79145
32747
5TR
58604
29123
10TR
75861
40TR
07951
ĐB
13867

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 28/07/16

004 00 09 551 53
117 667 61 69
223 28 29 27 7
336 8
445 47 44 995

Bình Định - 28/07/16

0123456789
6700
5861
7951
4153
9123
9344
8604
2795
9145
7636
17
527
2747
3867
3928
6569
1729
3209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
60
250N
486
500N
7808
5319
7977
1TR
4223
2,5TR
46154
91523
66801
56012
52434
63886
36707
5TR
20531
87560
10TR
53098
40TR
96666
ĐB
32925

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 28/07/16

001 07 08 554
112 19 666 60 60
225 23 23 777
331 34 886 86
4998

Quảng Bình - 28/07/16

0123456789
60
7560
6801
0531
6012
4223
1523
6154
2434
2925
486
3886
6666
7977
6707
7808
3098
5319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
44
250N
314
500N
0009
9705
6482
1TR
5861
2,5TR
44080
16959
79074
30029
64101
65155
26307
5TR
79705
87902
10TR
35876
40TR
11739
ĐB
47773

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 28/07/16

005 02 01 07 09 05 559 55
114 661
229 773 76 74
339 880 82
444 9

Quảng Trị - 28/07/16

0123456789
4080
5861
4101
6482
7902
7773
44
314
9074
9705
5155
9705
5876
6307
0009
6959
0029
1739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
98
250N
684
500N
9780
0960
1505
1TR
0937
2,5TR
00233
16203
57998
79911
50548
19844
09364
5TR
03559
51333
10TR
95246
40TR
61324
ĐB
13467

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 27/07/16

003 05 559
111 667 64 60
224 7
333 33 37 880 84
446 48 44 998 98

Đà Nẵng - 27/07/16

0123456789
9780
0960
9911
0233
6203
1333
684
9844
9364
1324
1505
5246
0937
3467
98
7998
0548
3559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
61
250N
823
500N
6445
0695
7693
1TR
8276
2,5TR
21781
39769
85819
39803
90772
58559
89189
5TR
03030
42832
10TR
74746
40TR
55620
ĐB
09469

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 27/07/16

003 559
119 669 69 61
220 23 772 76
330 32 881 89
446 45 995 93

Khánh Hòa - 27/07/16

0123456789
3030
5620
61
1781
0772
2832
823
7693
9803
6445
0695
8276
4746
9769
5819
8559
9189
9469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
42
250N
750
500N
2504
6502
9977
1TR
4404
2,5TR
10996
86364
60431
03270
39045
63439
39020
5TR
08588
08150
10TR
13165
40TR
54489
ĐB
71640

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 26/07/16

004 04 02 550 50
1665 64
220 770 77
331 39 889 88
440 45 42 996

Đắk Lắk - 26/07/16

0123456789
750
3270
9020
8150
1640
0431
42
6502
2504
4404
6364
9045
3165
0996
9977
8588
3439
4489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
59
250N
933
500N
7929
2998
2901
1TR
9261
2,5TR
08466
56777
02653
32013
64216
00748
75988
5TR
27846
61243
10TR
56220
40TR
08190
ĐB
61712

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 26/07/16

001 553 59
112 13 16 666 61
220 29 777
333 888
446 43 48 990 98

Quảng Nam - 26/07/16

0123456789
6220
8190
2901
9261
1712
933
2653
2013
1243
8466
4216
7846
6777
2998
0748
5988
59
7929
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1