• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 16:10:24 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
63
250N
848
500N
9661
7676
2421
1TR
1642
2,5TR
56071
09242
04847
47094
85330
93644
13195
5TR
83802
31009
10TR
87403
40TR
77018
ĐB
88891

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 28/06/16

003 02 09 5
118 661 63
221 771 76
330 8
442 47 44 42 48 991 94 95

Đắk Lắk - 28/06/16

0123456789
5330
9661
2421
6071
8891
1642
9242
3802
63
7403
7094
3644
3195
7676
4847
848
7018
1009
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
93
250N
178
500N
5239
2803
3635
1TR
5166
2,5TR
20847
25290
46732
57767
49293
11790
33667
5TR
58778
81346
10TR
91432
40TR
55673
ĐB
90152

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 28/06/16

003 552
1667 67 66
2773 78 78
332 32 39 35 8
446 47 990 93 90 93

Quảng Nam - 28/06/16

0123456789
5290
1790
6732
1432
0152
93
2803
9293
5673
3635
5166
1346
0847
7767
3667
178
8778
5239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
11
250N
646
500N
2321
8795
7429
1TR
8689
2,5TR
57584
11490
36122
76350
18263
88260
01696
5TR
41970
04723
10TR
06875
40TR
72325
ĐB
39125

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 27/06/16

0550
111 663 60
225 25 23 22 21 29 775 70
3884 89
446 990 96 95

Thừa T. Huế - 27/06/16

0123456789
1490
6350
8260
1970
11
2321
6122
8263
4723
7584
8795
6875
2325
9125
646
1696
7429
8689
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
87
250N
727
500N
5298
0999
3391
1TR
2538
2,5TR
20913
21259
10684
25773
36320
71595
57594
5TR
21344
14770
10TR
12484
40TR
40495
ĐB
68493

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 27/06/16

0559
113 6
220 27 770 73
338 884 84 87
444 993 95 95 94 98 99 91

Phú Yên - 27/06/16

0123456789
6320
4770
3391
0913
5773
8493
0684
7594
1344
2484
1595
0495
87
727
5298
2538
0999
1259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
73
250N
721
500N
1364
0081
3383
1TR
3883
2,5TR
80148
38085
58638
86819
15760
22838
19722
5TR
37887
10852
10TR
23944
40TR
01007
ĐB
55462

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 26/06/16

007 552
119 662 60 64
222 21 773
338 38 887 85 83 81 83
444 48 9

Khánh Hòa - 26/06/16

0123456789
5760
721
0081
9722
0852
5462
73
3383
3883
1364
3944
8085
7887
1007
0148
8638
2838
6819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
80
250N
807
500N
3744
9704
2185
1TR
8556
2,5TR
24552
21926
08040
15002
37098
06696
04191
5TR
72611
93463
10TR
43213
40TR
21949
ĐB
36185

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 26/06/16

002 04 07 552 56
113 11 663
226 7
3885 85 80
449 40 44 998 96 91

Kon Tum - 26/06/16

0123456789
80
8040
4191
2611
4552
5002
3463
3213
3744
9704
2185
6185
8556
1926
6696
807
7098
1949
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1