• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 26/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
49
250N
623
500N
6911
8733
6210
1TR
0718
2,5TR
72406
00498
36918
94916
36121
90633
09334
5TR
80504
32326
10TR
21672
40TR
68865
ĐB
49983

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 28/05/16

004 06 5
118 16 18 11 10 665
226 21 23 772
333 34 33 883
449 998

Đà Nẵng - 28/05/16

0123456789
6210
6911
6121
1672
623
8733
0633
9983
9334
0504
8865
2406
4916
2326
0718
0498
6918
49
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
99
250N
647
500N
1003
0730
6476
1TR
6463
2,5TR
31988
64488
63878
24880
25984
08834
80366
5TR
14384
60940
10TR
58058
40TR
80445
ĐB
44000

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 28/05/16

000 03 558
1666 63
2778 76
334 30 884 88 88 80 84
445 40 47 999

Quảng Ngãi - 28/05/16

0123456789
0730
4880
0940
4000
1003
6463
5984
8834
4384
0445
6476
0366
647
1988
4488
3878
8058
99
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
45
250N
919
500N
5795
3351
9648
1TR
4348
2,5TR
82751
73853
76840
93196
79321
33635
22223
5TR
74348
61314
10TR
61752
40TR
98018
ĐB
50065

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 28/05/16

0552 51 53 51
118 14 19 665
221 23 7
335 8
448 40 48 48 45 996 95

Đắk Nông - 28/05/16

0123456789
6840
3351
2751
9321
1752
3853
2223
1314
45
5795
3635
0065
3196
9648
4348
4348
8018
919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
46
250N
836
500N
3546
4367
8097
1TR
2074
2,5TR
49588
53960
10005
31474
75836
16538
93020
5TR
23788
66879
10TR
96673
40TR
69037
ĐB
07969

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 27/05/16

005 5
1669 60 67
220 773 79 74 74
337 36 38 36 888 88
446 46 997

Gia Lai - 27/05/16

0123456789
3960
3020
6673
2074
1474
0005
46
836
3546
5836
4367
8097
9037
9588
6538
3788
6879
7969
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
01
250N
953
500N
9948
0358
4280
1TR
0578
2,5TR
33861
90573
64348
82136
55742
97019
29728
5TR
87242
49209
10TR
80771
40TR
16563
ĐB
36388

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 27/05/16

009 01 558 53
119 663 61
228 771 73 78
336 888 80
442 48 42 48 9

Ninh Thuận - 27/05/16

0123456789
4280
01
3861
0771
5742
7242
953
0573
6563
2136
9948
0358
0578
4348
9728
6388
7019
9209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
67
250N
613
500N
9386
2373
2715
1TR
2377
2,5TR
07147
40812
93304
36035
71418
74379
14769
5TR
69648
76453
10TR
37905
40TR
69665
ĐB
77288

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 26/05/16

005 04 553
112 18 15 13 665 69 67
2779 77 73
335 888 86
448 47 9

Bình Định - 26/05/16

0123456789
0812
613
2373
6453
3304
2715
6035
7905
9665
9386
67
2377
7147
1418
9648
7288
4379
4769
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
66
250N
386
500N
8113
6648
7304
1TR
3733
2,5TR
97350
90545
66783
14232
91017
30527
99714
5TR
84160
92206
10TR
83177
40TR
81534
ĐB
52333

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 26/05/16

006 04 550
117 14 13 660 66
227 777
333 34 32 33 883 86
445 48 9

Quảng Bình - 26/05/16

0123456789
7350
4160
4232
8113
3733
6783
2333
7304
9714
1534
0545
66
386
2206
1017
0527
3177
6648
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
05
250N
935
500N
5254
4777
6503
1TR
7517
2,5TR
57664
03699
60926
66967
00885
60335
70191
5TR
50892
44616
10TR
26803
40TR
87707
ĐB
79341

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 26/05/16

007 03 03 05 554
116 17 664 67
226 777
335 35 885
441 992 99 91

Quảng Trị - 26/05/16

0123456789
0191
9341
0892
6503
6803
5254
7664
05
935
0885
0335
0926
4616
4777
7517
6967
7707
3699
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1