• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 16:13:54 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
88
250N
331
500N
7813
3015
7098
1TR
0159
2,5TR
46950
60098
40836
53764
32889
97361
34066
5TR
54311
52404
10TR
93296
40TR
07864
ĐB
11354

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 28/04/16

004 554 50 59
111 13 15 664 64 61 66
27
336 31 889 88
4996 98 98

Bình Định - 28/04/16

0123456789
6950
331
7361
4311
7813
3764
2404
7864
1354
3015
0836
4066
3296
88
7098
0098
0159
2889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
31
250N
092
500N
5268
2687
8081
1TR
6398
2,5TR
77577
98852
76847
34988
55795
04858
00263
5TR
76010
39669
10TR
73949
40TR
88905
ĐB
40183

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 28/04/16

005 552 58
110 669 63 68
2777
331 883 88 87 81
449 47 995 98 92

Quảng Bình - 28/04/16

0123456789
6010
31
8081
092
8852
0263
0183
5795
8905
2687
7577
6847
5268
6398
4988
4858
9669
3949
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
95
250N
547
500N
8688
7911
3585
1TR
2544
2,5TR
99885
73127
24351
36635
08070
40780
54786
5TR
49660
85500
10TR
00502
40TR
46680
ĐB
32375

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 28/04/16

002 00 551
111 660
227 775 70
335 880 85 80 86 88 85
444 47 995

Quảng Trị - 28/04/16

0123456789
8070
0780
9660
5500
6680
7911
4351
0502
2544
95
3585
9885
6635
2375
4786
547
3127
8688
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
72
250N
454
500N
8064
5102
9588
1TR
5517
2,5TR
11161
44445
58497
94200
61010
45977
70155
5TR
81632
75423
10TR
73918
40TR
49575
ĐB
70123

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 27/04/16

000 02 555 54
118 10 17 661 64
223 23 775 77 72
332 888
445 997

Đà Nẵng - 27/04/16

0123456789
4200
1010
1161
72
5102
1632
5423
0123
454
8064
4445
0155
9575
5517
8497
5977
9588
3918
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
94
250N
661
500N
6550
9409
0023
1TR
2328
2,5TR
02424
16942
58387
42985
81687
33007
77248
5TR
67887
08882
10TR
82168
40TR
64918
ĐB
97758

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 27/04/16

007 09 558 50
118 668 61
224 28 23 7
3887 82 87 85 87
442 48 994

Khánh Hòa - 27/04/16

0123456789
6550
661
6942
8882
0023
94
2424
2985
8387
1687
3007
7887
2328
7248
2168
4918
7758
9409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
72
250N
946
500N
4952
5319
3335
1TR
5235
2,5TR
20953
71744
29776
17087
33687
18660
03881
5TR
89900
55078
10TR
35039
40TR
31904
ĐB
25814

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 26/04/16

004 00 553 52
114 19 660
2778 76 72
339 35 35 887 87 81
444 46 9

Đắk Lắk - 26/04/16

0123456789
8660
9900
3881
72
4952
0953
1744
1904
5814
3335
5235
946
9776
7087
3687
5078
5319
5039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
52
250N
400
500N
8660
5560
6600
1TR
9757
2,5TR
85542
02422
57905
46869
62698
23903
88202
5TR
85435
54254
10TR
99510
40TR
27240
ĐB
77420

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 26/04/16

005 03 02 00 00 554 57 52
110 669 60 60
220 22 7
335 8
440 42 998

Quảng Nam - 26/04/16

0123456789
400
8660
5560
6600
9510
7240
7420
52
5542
2422
8202
3903
4254
7905
5435
9757
2698
6869
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1