• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 11:34:32 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
49
250N
159
500N
5140
4442
6201
1TR
5686
2,5TR
36758
43976
27082
92701
02510
02000
39553
5TR
66244
51977
10TR
59249
40TR
60253
ĐB
626385

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 27/11/15

001 00 01 553 58 53 59
110 6
2777 76
3885 82 86
449 44 40 42 49 9

Gia Lai - 27/11/15

0123456789
5140
2510
2000
6201
2701
4442
7082
9553
0253
6244
6385
5686
3976
1977
6758
49
159
9249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
17
250N
971
500N
1597
1669
8588
1TR
3283
2,5TR
95491
79057
68846
64287
33565
98117
14468
5TR
78216
34808
10TR
20947
40TR
42899
ĐB
589060

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 27/11/15

008 557
116 17 17 660 65 68 69
2771
3887 83 88
447 46 999 91 97

Ninh Thuận - 27/11/15

0123456789
9060
971
5491
3283
3565
8846
8216
17
1597
9057
4287
8117
0947
8588
4468
4808
1669
2899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
47
250N
997
500N
0729
7607
6427
1TR
9956
2,5TR
51501
60321
70995
92627
47541
74411
12437
5TR
50701
58141
10TR
92287
40TR
40475
ĐB
048528

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 26/11/15

001 01 07 556
111 6
228 21 27 29 27 775
337 887
441 41 47 995 97

Bình Định - 26/11/15

0123456789
1501
0321
7541
4411
0701
8141
0995
0475
9956
47
997
7607
6427
2627
2437
2287
8528
0729
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
25
250N
360
500N
1929
3976
8332
1TR
4760
2,5TR
02089
26119
90610
09372
76722
50362
42489
5TR
16943
84529
10TR
83211
40TR
34565
ĐB
629196

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 26/11/15

05
111 19 10 665 62 60 60
229 22 29 25 772 76
332 889 89
443 996

Quảng Bình - 26/11/15

0123456789
360
4760
0610
3211
8332
9372
6722
0362
6943
25
4565
3976
9196
1929
2089
6119
2489
4529
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
45
250N
256
500N
5303
7749
6917
1TR
5215
2,5TR
38461
62860
03598
04496
83130
32844
52181
5TR
34667
57721
10TR
72914
40TR
98913
ĐB
660519

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 26/11/15

003 556
119 13 14 15 17 667 61 60
221 7
330 881
444 49 45 998 96

Quảng Trị - 26/11/15

0123456789
2860
3130
8461
2181
7721
5303
8913
2844
2914
45
5215
256
4496
6917
4667
3598
7749
0519
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
34
250N
584
500N
8682
6419
0649
1TR
8918
2,5TR
20040
09244
50752
93324
79767
13176
74276
5TR
77609
99126
10TR
30321
40TR
42442
ĐB
862446

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 25/11/15

009 552
118 19 667
221 26 24 776 76
334 882 84
446 42 40 44 49 9

Đà Nẵng - 25/11/15

0123456789
0040
0321
8682
0752
2442
34
584
9244
3324
3176
4276
9126
2446
9767
8918
6419
0649
7609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
17
250N
852
500N
5013
7471
7716
1TR
4375
2,5TR
59999
29180
44763
62814
15739
50972
82120
5TR
63433
62346
10TR
20006
40TR
87329
ĐB
795710

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 25/11/15

006 552
110 14 13 16 17 663
229 20 772 75 71
333 39 880
446 999

Khánh Hòa - 25/11/15

0123456789
9180
2120
5710
7471
852
0972
5013
4763
3433
2814
4375
7716
2346
0006
17
9999
5739
7329
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1