• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 24/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
77
250N
243
500N
8381
0858
8410
1TR
8309
2,5TR
12612
05341
52012
98627
76210
09172
34913
5TR
45344
34322
10TR
69350
40TR
41195
ĐB
94360

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 27/08/16

009 550 58
112 12 10 13 10 660
222 27 772 77
3881
444 41 43 995

Đà Nẵng - 27/08/16

0123456789
8410
6210
9350
4360
8381
5341
2612
2012
9172
4322
243
4913
5344
1195
77
8627
0858
8309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
01
250N
807
500N
4880
5606
5299
1TR
7899
2,5TR
78378
28264
27837
98683
42857
58029
33216
5TR
89339
41906
10TR
66880
40TR
46582
ĐB
42185

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 27/08/16

006 06 07 01 557
116 664
229 778
339 37 885 82 80 83 80
4999 99

Quảng Ngãi - 27/08/16

0123456789
4880
6880
01
6582
8683
8264
2185
5606
3216
1906
807
7837
2857
8378
5299
7899
8029
9339
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
68
250N
132
500N
7442
9137
1936
1TR
4236
2,5TR
28095
64339
93646
95433
06307
48779
32936
5TR
34166
67239
10TR
70315
40TR
59865
ĐB
82200

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 27/08/16

000 07 5
115 665 66 68
2779
339 39 33 36 36 37 36 32 8
446 42 995

Đắk Nông - 27/08/16

0123456789
2200
132
7442
5433
8095
0315
9865
1936
4236
3646
2936
4166
9137
6307
68
4339
8779
7239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
10
250N
802
500N
9558
6755
4968
1TR
8521
2,5TR
91617
89021
02313
35634
15644
89280
12233
5TR
89211
69447
10TR
89334
40TR
87558
ĐB
31420

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 26/08/16

002 558 58 55
111 17 13 10 668
220 21 21 7
334 34 33 880
447 44 9

Gia Lai - 26/08/16

0123456789
10
9280
1420
8521
9021
9211
802
2313
2233
5634
5644
9334
6755
1617
9447
9558
4968
7558
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
20
250N
251
500N
9619
2714
7816
1TR
0868
2,5TR
59222
75416
76949
83448
19818
49270
96718
5TR
48316
37410
10TR
93394
40TR
75054
ĐB
37530

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 26/08/16

0554 51
116 10 16 18 18 19 14 16 668
222 20 770
330 8
449 48 994

Ninh Thuận - 26/08/16

0123456789
20
9270
7410
7530
251
9222
2714
3394
5054
7816
5416
8316
0868
3448
9818
6718
9619
6949
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
57
250N
556
500N
9685
1081
5788
1TR
7410
2,5TR
27020
34225
10301
75064
78330
96134
55721
5TR
87149
57769
10TR
49038
40TR
79582
ĐB
01626

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 25/08/16

001 556 57
110 669 64
226 20 25 21 7
338 30 34 882 85 81 88
449 9

Bình Định - 25/08/16

0123456789
7410
7020
8330
1081
0301
5721
9582
5064
6134
9685
4225
556
1626
57
5788
9038
7149
7769
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
97
250N
039
500N
2952
8582
3261
1TR
5490
2,5TR
24177
63040
29839
24353
54028
79084
73717
5TR
37514
98063
10TR
81981
40TR
65896
ĐB
44370

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 25/08/16

0553 52
114 17 663 61
228 770 77
339 39 881 84 82
440 996 90 97

Quảng Bình - 25/08/16

0123456789
5490
3040
4370
3261
1981
2952
8582
4353
8063
9084
7514
5896
97
4177
3717
4028
039
9839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
54
250N
266
500N
2389
7717
1997
1TR
2108
2,5TR
12757
66594
43116
50460
10388
06306
04734
5TR
21880
02225
10TR
39387
40TR
67737
ĐB
51327

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 25/08/16

006 08 557 54
116 17 660 66
227 25 7
337 34 887 80 88 89
4994 97

Quảng Trị - 25/08/16

0123456789
0460
1880
54
6594
4734
2225
266
3116
6306
7717
1997
2757
9387
7737
1327
2108
0388
2389
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1