• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 05:13:03 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
11
250N
646
500N
2321
8795
7429
1TR
8689
2,5TR
57584
11490
36122
76350
18263
88260
01696
5TR
41970
04723
10TR
06875
40TR
72325
ĐB
39125

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 27/06/16

0550
111 663 60
225 25 23 22 21 29 775 70
3884 89
446 990 96 95

Thừa T. Huế - 27/06/16

0123456789
1490
6350
8260
1970
11
2321
6122
8263
4723
7584
8795
6875
2325
9125
646
1696
7429
8689
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
87
250N
727
500N
5298
0999
3391
1TR
2538
2,5TR
20913
21259
10684
25773
36320
71595
57594
5TR
21344
14770
10TR
12484
40TR
40495
ĐB
68493

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 27/06/16

0559
113 6
220 27 770 73
338 884 84 87
444 993 95 95 94 98 99 91

Phú Yên - 27/06/16

0123456789
6320
4770
3391
0913
5773
8493
0684
7594
1344
2484
1595
0495
87
727
5298
2538
0999
1259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
73
250N
721
500N
1364
0081
3383
1TR
3883
2,5TR
80148
38085
58638
86819
15760
22838
19722
5TR
37887
10852
10TR
23944
40TR
01007
ĐB
55462

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 26/06/16

007 552
119 662 60 64
222 21 773
338 38 887 85 83 81 83
444 48 9

Khánh Hòa - 26/06/16

0123456789
5760
721
0081
9722
0852
5462
73
3383
3883
1364
3944
8085
7887
1007
0148
8638
2838
6819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
80
250N
807
500N
3744
9704
2185
1TR
8556
2,5TR
24552
21926
08040
15002
37098
06696
04191
5TR
72611
93463
10TR
43213
40TR
21949
ĐB
36185

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 26/06/16

002 04 07 552 56
113 11 663
226 7
3885 85 80
449 40 44 998 96 91

Kon Tum - 26/06/16

0123456789
80
8040
4191
2611
4552
5002
3463
3213
3744
9704
2185
6185
8556
1926
6696
807
7098
1949
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
45
250N
696
500N
4667
2350
0780
1TR
9880
2,5TR
58119
84299
85176
87868
53670
85640
96039
5TR
23688
47213
10TR
62690
40TR
84154
ĐB
98509

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 25/06/16

009 554 50
113 19 668 67
2776 70
339 888 80 80
440 45 990 99 96

Đà Nẵng - 25/06/16

0123456789
2350
0780
9880
3670
5640
2690
7213
4154
45
696
5176
4667
7868
3688
8119
4299
6039
8509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
10
250N
992
500N
4060
0680
8034
1TR
2794
2,5TR
43251
11761
69961
28041
32194
48440
92362
5TR
44420
57414
10TR
20896
40TR
29356
ĐB
15679

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 25/06/16

0556 51
114 10 661 61 62 60
220 779
334 880
441 40 996 94 94 92

Quảng Ngãi - 25/06/16

0123456789
10
4060
0680
8440
4420
3251
1761
9961
8041
992
2362
8034
2794
2194
7414
0896
9356
5679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
04
250N
039
500N
6512
6072
8119
1TR
6926
2,5TR
92196
37927
49929
10713
38265
74986
38528
5TR
98985
13924
10TR
50815
40TR
95532
ĐB
97253

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 25/06/16

004 553
115 13 12 19 665
224 27 29 28 26 772
332 39 885 86
4996

Đắk Nông - 25/06/16

0123456789
6512
6072
5532
0713
7253
04
3924
8265
8985
0815
6926
2196
4986
7927
8528
039
8119
9929
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1