• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 03:25:39 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
72
250N
454
500N
8064
5102
9588
1TR
5517
2,5TR
11161
44445
58497
94200
61010
45977
70155
5TR
81632
75423
10TR
73918
40TR
49575
ĐB
70123

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 27/04/16

000 02 555 54
118 10 17 661 64
223 23 775 77 72
332 888
445 997

Đà Nẵng - 27/04/16

0123456789
4200
1010
1161
72
5102
1632
5423
0123
454
8064
4445
0155
9575
5517
8497
5977
9588
3918
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
94
250N
661
500N
6550
9409
0023
1TR
2328
2,5TR
02424
16942
58387
42985
81687
33007
77248
5TR
67887
08882
10TR
82168
40TR
64918
ĐB
97758

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 27/04/16

007 09 558 50
118 668 61
224 28 23 7
3887 82 87 85 87
442 48 994

Khánh Hòa - 27/04/16

0123456789
6550
661
6942
8882
0023
94
2424
2985
8387
1687
3007
7887
2328
7248
2168
4918
7758
9409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
72
250N
946
500N
4952
5319
3335
1TR
5235
2,5TR
20953
71744
29776
17087
33687
18660
03881
5TR
89900
55078
10TR
35039
40TR
31904
ĐB
25814

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 26/04/16

004 00 553 52
114 19 660
2778 76 72
339 35 35 887 87 81
444 46 9

Đắk Lắk - 26/04/16

0123456789
8660
9900
3881
72
4952
0953
1744
1904
5814
3335
5235
946
9776
7087
3687
5078
5319
5039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
52
250N
400
500N
8660
5560
6600
1TR
9757
2,5TR
85542
02422
57905
46869
62698
23903
88202
5TR
85435
54254
10TR
99510
40TR
27240
ĐB
77420

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 26/04/16

005 03 02 00 00 554 57 52
110 669 60 60
220 22 7
335 8
440 42 998

Quảng Nam - 26/04/16

0123456789
400
8660
5560
6600
9510
7240
7420
52
5542
2422
8202
3903
4254
7905
5435
9757
2698
6869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
26
250N
251
500N
7211
6198
6891
1TR
3762
2,5TR
10153
62255
69812
25821
74946
83190
26714
5TR
01032
83855
10TR
24824
40TR
21431
ĐB
89682

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 25/04/16

0555 53 55 51
112 14 11 662
224 21 26 7
331 32 882
446 990 98 91

Thừa T. Huế - 25/04/16

0123456789
3190
251
7211
6891
5821
1431
3762
9812
1032
9682
0153
6714
4824
2255
3855
26
4946
6198
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
27
250N
094
500N
2226
6940
9578
1TR
3799
2,5TR
99061
12349
42015
51154
15667
02054
75690
5TR
24600
35823
10TR
66717
40TR
26299
ĐB
15764

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 25/04/16

000 554 54
117 15 664 61 67
223 26 27 778
38
449 40 999 90 99 94

Phú Yên - 25/04/16

0123456789
6940
5690
4600
9061
5823
094
1154
2054
5764
2015
2226
27
5667
6717
9578
3799
2349
6299
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1