• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 01:23:15 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
50
250N
099
500N
8813
9879
2888
1TR
6786
2,5TR
99071
23714
67744
14681
85342
11299
58273
5TR
02531
44734
10TR
60408
40TR
88005
ĐB
962065

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 27/03/16

005 08 550
114 13 665
2771 73 79
331 34 881 86 88
444 42 999 99

Khánh Hòa - 27/03/16

0123456789
50
9071
4681
2531
5342
8813
8273
3714
7744
4734
8005
2065
6786
2888
0408
099
9879
1299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
37
250N
708
500N
8005
0073
7976
1TR
8251
2,5TR
66665
32764
35610
22274
24407
44562
17670
5TR
45681
51374
10TR
44866
40TR
23082
ĐB
132750

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 27/03/16

007 05 08 550 51
110 666 65 64 62
2774 74 70 73 76
337 882 81
49

Kon Tum - 27/03/16

0123456789
5610
7670
2750
8251
5681
4562
3082
0073
2764
2274
1374
8005
6665
7976
4866
37
4407
708
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
36
250N
427
500N
8019
9802
2717
1TR
6686
2,5TR
39882
75467
86960
72034
62544
96616
86563
5TR
66502
10507
10TR
96273
40TR
00959
ĐB
188927

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 26/03/16

002 07 02 559
116 19 17 667 60 63
227 27 773
334 36 882 86
444 9

Đà Nẵng - 26/03/16

0123456789
6960
9802
9882
6502
6563
6273
2034
2544
36
6686
6616
427
2717
5467
0507
8927
8019
0959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
40
250N
221
500N
8000
5611
8718
1TR
8545
2,5TR
55287
76954
33507
90011
77128
60768
74135
5TR
85177
80630
10TR
80810
40TR
14924
ĐB
676765

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 26/03/16

007 00 554
110 11 11 18 665 68
224 28 21 777
330 35 887
445 40 9

Quảng Ngãi - 26/03/16

0123456789
40
8000
0630
0810
221
5611
0011
6954
4924
8545
4135
6765
5287
3507
5177
8718
7128
0768
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
54
250N
729
500N
6547
6331
2773
1TR
3348
2,5TR
47478
11851
68036
18332
71691
16491
46486
5TR
55787
41222
10TR
24120
40TR
36407
ĐB
573523

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 26/03/16

007 551 54
16
223 20 22 29 778 73
336 32 31 887 86
448 47 991 91

Đắk Nông - 26/03/16

0123456789
4120
6331
1851
1691
6491
8332
1222
2773
3523
54
8036
6486
6547
5787
6407
3348
7478
729
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
79
250N
281
500N
2790
8445
7737
1TR
4898
2,5TR
27750
66846
22238
89477
94729
88566
85328
5TR
56989
42551
10TR
12687
40TR
94003
ĐB
750205

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 25/03/16

005 03 551 50
1666
229 28 777 79
338 37 887 89 81
446 45 998 90

Gia Lai - 25/03/16

0123456789
2790
7750
281
2551
4003
8445
0205
6846
8566
7737
9477
2687
4898
2238
5328
79
4729
6989
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
97
250N
846
500N
6347
7420
5316
1TR
4184
2,5TR
49074
08795
02556
02997
48704
36427
65537
5TR
24068
48768
10TR
08063
40TR
99783
ĐB
034221

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 25/03/16

004 556
116 663 68 68
221 27 20 774
337 883 84
447 46 995 97 97

Ninh Thuận - 25/03/16

0123456789
7420
4221
8063
9783
4184
9074
8704
8795
846
5316
2556
97
6347
2997
6427
5537
4068
8768
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1