• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 02:15:48 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
19
250N
866
500N
8455
7426
9525
1TR
9879
2,5TR
56882
49763
61593
70139
50226
29212
15340
5TR
55088
50531
10TR
22231
40TR
84685
ĐB
763050

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 27/02/16

0550 55
112 19 663 66
226 26 25 779
331 31 39 885 88 82
440 993

Đà Nẵng - 27/02/16

0123456789
5340
3050
0531
2231
6882
9212
9763
1593
8455
9525
4685
866
7426
0226
5088
19
9879
0139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
54
250N
155
500N
9664
2448
1446
1TR
7378
2,5TR
12748
20489
25291
37520
57819
86154
18824
5TR
84250
48899
10TR
09809
40TR
20114
ĐB
353291

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 27/02/16

009 550 54 55 54
114 19 664
220 24 778
3889
448 48 46 991 99 91

Quảng Ngãi - 27/02/16

0123456789
7520
4250
5291
3291
54
9664
6154
8824
0114
155
1446
2448
7378
2748
0489
7819
8899
9809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
24
250N
259
500N
7009
8705
2045
1TR
1219
2,5TR
53127
22872
16489
07408
73577
74445
82074
5TR
05885
41938
10TR
83593
40TR
77147
ĐB
706594

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 27/02/16

008 09 05 559
119 6
227 24 772 77 74
338 885 89
447 45 45 994 93

Đắk Nông - 27/02/16

0123456789
2872
3593
24
2074
6594
8705
2045
4445
5885
3127
3577
7147
7408
1938
259
7009
1219
6489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
52
250N
321
500N
6228
4529
7444
1TR
8998
2,5TR
45647
19390
13879
09551
50406
27656
61274
5TR
70480
09067
10TR
80810
40TR
29985
ĐB
023966

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 26/02/16

006 551 56 52
110 666 67
228 29 21 779 74
3885 80
447 44 990 98

Gia Lai - 26/02/16

0123456789
9390
0480
0810
321
9551
52
7444
1274
9985
0406
7656
3966
5647
9067
6228
8998
4529
3879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
10
250N
196
500N
1587
0581
6816
1TR
6470
2,5TR
24181
77859
56557
99750
26759
44434
10087
5TR
09971
58548
10TR
88848
40TR
60961
ĐB
554129

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 26/02/16

0559 57 50 59
116 10 661
229 771 70
334 881 87 87 81
448 48 996

Ninh Thuận - 26/02/16

0123456789
10
6470
9750
0581
4181
9971
0961
4434
196
6816
1587
6557
0087
8548
8848
7859
6759
4129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
17
250N
200
500N
1199
1487
0803
1TR
6611
2,5TR
91345
02790
94238
89242
90454
93105
70154
5TR
01453
08600
10TR
31418
40TR
99470
ĐB
373392

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 25/02/16

000 05 03 00 553 54 54
118 11 17 6
2770
338 887
445 42 992 90 99

Bình Định - 25/02/16

0123456789
200
2790
8600
9470
6611
9242
3392
0803
1453
0454
0154
1345
3105
17
1487
4238
1418
1199
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
19
250N
325
500N
5466
4083
6058
1TR
4159
2,5TR
03862
04132
55876
02684
32224
51675
03227
5TR
70498
94466
10TR
60405
40TR
13663
ĐB
828694

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 25/02/16

005 559 58
119 663 66 62 66
224 27 25 776 75
332 884 83
4994 98

Quảng Bình - 25/02/16

0123456789
3862
4132
4083
3663
2684
2224
8694
325
1675
0405
5466
5876
4466
3227
6058
0498
19
4159
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
39
250N
677
500N
5066
5033
2248
1TR
3917
2,5TR
05600
82963
81809
11282
27484
20049
76959
5TR
66463
58221
10TR
41668
40TR
38810
ĐB
928853

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 25/02/16

000 09 553 59
110 17 668 63 63 66
221 777
333 39 882 84
449 48 9

Quảng Trị - 25/02/16

0123456789
5600
8810
8221
1282
5033
2963
6463
8853
7484
5066
677
3917
2248
1668
39
1809
0049
6959
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1