• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 13:59:25 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
51
250N
820
500N
2155
7237
6987
1TR
0342
2,5TR
76379
80052
41089
12515
04262
27385
43833
5TR
83079
92505
10TR
28842
40TR
08046
ĐB
916249

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 27/01/16

005 552 55 51
115 662
220 779 79
333 37 889 85 87
449 46 42 42 9

Đà Nẵng - 27/01/16

0123456789
820
51
0342
0052
4262
8842
3833
2155
2515
7385
2505
8046
7237
6987
6379
1089
3079
6249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
86
250N
129
500N
0835
0198
4044
1TR
2688
2,5TR
88401
58547
61212
78794
25517
30352
47903
5TR
74545
24491
10TR
21688
40TR
08114
ĐB
240427

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 27/01/16

001 03 552
114 12 17 6
227 29 7
335 888 88 86
445 47 44 991 94 98

Khánh Hòa - 27/01/16

0123456789
8401
4491
1212
0352
7903
4044
8794
8114
0835
4545
86
8547
5517
0427
0198
2688
1688
129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
43
250N
283
500N
8558
5133
4876
1TR
3657
2,5TR
97736
73904
85445
86421
40023
69386
11778
5TR
04002
24710
10TR
53715
40TR
49216
ĐB
881708

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 26/01/16

008 02 04 557 58
116 15 10 6
221 23 778 76
336 33 886 83
445 43 9

Đắk Lắk - 26/01/16

0123456789
4710
6421
4002
43
283
5133
0023
3904
5445
3715
4876
7736
9386
9216
3657
8558
1778
1708
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
72
250N
646
500N
0808
2713
5048
1TR
2951
2,5TR
95894
19917
84903
54455
14012
84391
53442
5TR
18939
39153
10TR
39986
40TR
07856
ĐB
761654

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 26/01/16

003 08 554 56 53 55 51
117 12 13 6
2772
339 886
442 48 46 994 91

Quảng Nam - 26/01/16

0123456789
2951
4391
72
4012
3442
2713
4903
9153
5894
1654
4455
646
9986
7856
9917
0808
5048
8939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
60
250N
888
500N
0270
4072
3020
1TR
3694
2,5TR
32318
67703
64761
69366
84651
36294
94536
5TR
05248
86986
10TR
87837
40TR
12622
ĐB
285335

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 25/01/16

003 551
118 661 66 60
222 20 770 72
335 37 36 886 88
448 994 94

Thừa T. Huế - 25/01/16

0123456789
60
0270
3020
4761
4651
4072
2622
7703
3694
6294
5335
9366
4536
6986
7837
888
2318
5248
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
58
250N
181
500N
3554
5994
2013
1TR
1896
2,5TR
31294
97302
07953
23019
48014
57830
16834
5TR
87427
43387
10TR
26695
40TR
08529
ĐB
863273

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 25/01/16

002 553 54 58
119 14 13 6
229 27 773
330 34 887 81
4995 94 96 94

Phú Yên - 25/01/16

0123456789
7830
181
7302
2013
7953
3273
3554
5994
1294
8014
6834
6695
1896
7427
3387
58
3019
8529
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1