• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 15:01:19 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
59
250N
373
500N
7454
9867
7964
1TR
2418
2,5TR
99058
98084
24913
10764
79653
24987
78926
5TR
66862
78342
10TR
73035
40TR
74658
ĐB
055413

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 26/12/15

0558 58 53 54 59
113 13 18 662 64 67 64
226 773
335 884 87
442 9

Đà Nẵng - 26/12/15

0123456789
6862
8342
373
4913
9653
5413
7454
7964
8084
0764
3035
8926
9867
4987
2418
9058
4658
59
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
40
250N
327
500N
0984
3944
3459
1TR
2102
2,5TR
06775
78092
93365
89080
59413
10728
96243
5TR
39914
41146
10TR
03265
40TR
50750
ĐB
083998

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 26/12/15

002 550 59
114 13 665 65
228 27 775
3880 84
446 43 44 40 998 92

Quảng Ngãi - 26/12/15

0123456789
40
9080
0750
2102
8092
9413
6243
0984
3944
9914
6775
3365
3265
1146
327
0728
3998
3459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
16
250N
358
500N
5976
5259
4461
1TR
0505
2,5TR
49935
98791
75930
64439
46498
01324
61016
5TR
13191
93166
10TR
36216
40TR
21311
ĐB
878738

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 26/12/15

005 559 58
111 16 16 16 666 61
224 776
338 35 30 39 8
4991 91 98

Đắk Nông - 26/12/15

0123456789
5930
4461
8791
3191
1311
1324
0505
9935
16
5976
1016
3166
6216
358
6498
8738
5259
4439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
94
250N
820
500N
8778
4196
6455
1TR
8569
2,5TR
63926
02964
68039
83084
59031
14282
98493
5TR
37836
32108
10TR
37401
40TR
55085
ĐB
428962

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 25/12/15

001 08 555
1662 64 69
226 20 778
336 39 31 885 84 82
4993 96 94

Gia Lai - 25/12/15

0123456789
820
9031
7401
4282
8962
8493
94
2964
3084
6455
5085
4196
3926
7836
8778
2108
8569
8039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
40
250N
067
500N
3226
3778
7643
1TR
4973
2,5TR
52850
85486
73763
73607
64831
48378
63705
5TR
67140
43273
10TR
50841
40TR
33930
ĐB
365290

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 25/12/15

007 05 550
1663 67
226 773 78 73 78
330 31 886
441 40 43 40 990

Ninh Thuận - 25/12/15

0123456789
40
2850
7140
3930
5290
4831
0841
7643
4973
3763
3273
3705
3226
5486
067
3607
3778
8378
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
87
250N
878
500N
9544
7632
3978
1TR
6560
2,5TR
98625
08761
83497
53291
03737
23285
11261
5TR
36830
90791
10TR
35924
40TR
12259
ĐB
706787

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 24/12/15

0559
1661 61 60
224 25 778 78
330 37 32 887 85 87
444 991 97 91

Bình Định - 24/12/15

0123456789
6560
6830
8761
3291
1261
0791
7632
9544
5924
8625
3285
87
3497
3737
6787
878
3978
2259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
49
250N
439
500N
4016
7398
5764
1TR
2598
2,5TR
85451
08925
94703
07655
76413
78727
93625
5TR
25112
29758
10TR
63597
40TR
21752
ĐB
429135

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 24/12/15

003 552 58 51 55
112 13 16 664
225 27 25 7
335 39 8
449 997 98 98

Quảng Bình - 24/12/15

0123456789
5451
5112
1752
4703
6413
5764
8925
7655
3625
9135
4016
8727
3597
7398
2598
9758
49
439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
73
250N
125
500N
2013
7201
7268
1TR
6197
2,5TR
95180
36025
96257
84423
54473
18772
54391
5TR
67876
50749
10TR
35795
40TR
00438
ĐB
237241

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 24/12/15

001 557
113 668
225 23 25 776 73 72 73
338 880
441 49 995 91 97

Quảng Trị - 24/12/15

0123456789
5180
7201
4391
7241
8772
73
2013
4423
4473
125
6025
5795
7876
6197
6257
7268
0438
0749
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1