• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 23/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
21
250N
047
500N
6789
4052
6950
1TR
2869
2,5TR
87597
52151
18495
00847
59920
96665
46373
5TR
42199
08907
10TR
09123
40TR
50126
ĐB
04811

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 26/09/16

007 551 52 50
111 665 69
226 23 20 21 773
3889
447 47 999 97 95

Thừa T. Huế - 26/09/16

0123456789
6950
9920
21
2151
4811
4052
6373
9123
8495
6665
0126
047
7597
0847
8907
6789
2869
2199
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
66
250N
505
500N
9739
7318
3896
1TR
6892
2,5TR
56825
45170
12848
87688
25667
20512
08506
5TR
60644
20299
10TR
26591
40TR
15150
ĐB
42576

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 26/09/16

006 05 550
112 18 667 66
225 776 70
339 888
444 48 991 99 92 96

Phú Yên - 26/09/16

0123456789
5170
5150
6591
6892
0512
0644
505
6825
66
3896
8506
2576
5667
7318
2848
7688
9739
0299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
31
250N
178
500N
3189
1754
3597
1TR
8947
2,5TR
13796
02787
61214
52388
65369
21691
06292
5TR
79499
85726
10TR
96348
40TR
12305
ĐB
71752

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 25/09/16

005 552 54
114 669
226 778
331 887 88 89
448 47 999 96 91 92 97

Khánh Hòa - 25/09/16

0123456789
31
1691
6292
1752
1754
1214
2305
3796
5726
3597
8947
2787
178
2388
6348
3189
5369
9499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
23
250N
512
500N
1607
6788
7452
1TR
5302
2,5TR
15889
46273
16664
16955
76882
43426
93931
5TR
73606
46356
10TR
52780
40TR
04154
ĐB
87204

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 25/09/16

004 06 02 07 554 56 55 52
112 664
226 23 773
331 880 89 82 88
49

Kon Tum - 25/09/16

0123456789
2780
3931
512
7452
5302
6882
23
6273
6664
4154
7204
6955
3426
3606
6356
1607
6788
5889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
53
250N
831
500N
6303
2302
1362
1TR
7159
2,5TR
88829
73333
74992
35396
50010
65688
95391
5TR
61505
19423
10TR
66333
40TR
33291
ĐB
73964

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 24/09/16

005 03 02 559 53
110 664 62
223 29 7
333 33 31 888
4991 92 96 91

Đà Nẵng - 24/09/16

0123456789
0010
831
5391
3291
2302
1362
4992
53
6303
3333
9423
6333
3964
1505
5396
5688
7159
8829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
63
250N
705
500N
7835
9333
1907
1TR
9278
2,5TR
46451
80157
11027
22659
01694
76865
39439
5TR
92024
96573
10TR
03193
40TR
36906
ĐB
48763

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 24/09/16

006 07 05 551 57 59
1663 65 63
224 27 773 78
339 35 33 8
4993 94

Quảng Ngãi - 24/09/16

0123456789
6451
63
9333
6573
3193
8763
1694
2024
705
7835
6865
6906
1907
0157
1027
9278
2659
9439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
53
250N
124
500N
6430
1951
3244
1TR
4902
2,5TR
01857
66323
31265
50427
45147
11125
80836
5TR
28173
28524
10TR
82807
40TR
18879
ĐB
58376

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 24/09/16

007 02 557 51 53
1665
224 23 27 25 24 776 79 73
336 30 8
447 44 9

Đắk Nông - 24/09/16

0123456789
6430
1951
4902
53
6323
8173
124
3244
8524
1265
1125
0836
8376
1857
0427
5147
2807
8879
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1