• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 13:57:44 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
42
250N
750
500N
2504
6502
9977
1TR
4404
2,5TR
10996
86364
60431
03270
39045
63439
39020
5TR
08588
08150
10TR
13165
40TR
54489
ĐB
71640

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 26/07/16

004 04 02 550 50
1665 64
220 770 77
331 39 889 88
440 45 42 996

Đắk Lắk - 26/07/16

0123456789
750
3270
9020
8150
1640
0431
42
6502
2504
4404
6364
9045
3165
0996
9977
8588
3439
4489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
59
250N
933
500N
7929
2998
2901
1TR
9261
2,5TR
08466
56777
02653
32013
64216
00748
75988
5TR
27846
61243
10TR
56220
40TR
08190
ĐB
61712

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 26/07/16

001 553 59
112 13 16 666 61
220 29 777
333 888
446 43 48 990 98

Quảng Nam - 26/07/16

0123456789
6220
8190
2901
9261
1712
933
2653
2013
1243
8466
4216
7846
6777
2998
0748
5988
59
7929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
24
250N
781
500N
4744
9971
7951
1TR
4336
2,5TR
61102
83211
19755
47827
77763
54127
72244
5TR
58505
76413
10TR
29430
40TR
33813
ĐB
98194

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 25/07/16

005 02 555 51
113 13 11 663
227 27 24 771
330 36 881
444 44 994

Thừa T. Huế - 25/07/16

0123456789
9430
781
9971
7951
3211
1102
7763
6413
3813
24
4744
2244
8194
9755
8505
4336
7827
4127
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
90
250N
109
500N
9748
2811
0324
1TR
3967
2,5TR
75233
55333
98378
54788
04673
04344
33182
5TR
17110
78140
10TR
29530
40TR
78686
ĐB
21556

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 25/07/16

009 556
110 11 667
224 778 73
330 33 33 886 88 82
440 44 48 990

Phú Yên - 25/07/16

0123456789
90
7110
8140
9530
2811
3182
5233
5333
4673
0324
4344
8686
1556
3967
9748
8378
4788
109
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
79
250N
309
500N
5004
4478
3609
1TR
8606
2,5TR
26857
35748
36440
61630
02569
78494
89879
5TR
21554
80025
10TR
08791
40TR
55990
ĐB
18264

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 24/07/16

006 04 09 09 554 57
1664 69
225 779 78 79
330 8
448 40 990 91 94

Khánh Hòa - 24/07/16

0123456789
6440
1630
5990
8791
5004
8494
1554
8264
0025
8606
6857
4478
5748
79
309
3609
2569
9879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
33
250N
875
500N
0755
3220
4278
1TR
6700
2,5TR
36133
03528
32130
18270
28152
33652
36520
5TR
45386
02712
10TR
00142
40TR
22828
ĐB
48214

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 24/07/16

000 552 52 55
114 12 6
228 28 20 20 770 78 75
333 30 33 886
442 9

Kon Tum - 24/07/16

0123456789
3220
6700
2130
8270
6520
8152
3652
2712
0142
33
6133
8214
875
0755
5386
4278
3528
2828
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1