• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 03:08:39 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
67
250N
613
500N
9386
2373
2715
1TR
2377
2,5TR
07147
40812
93304
36035
71418
74379
14769
5TR
69648
76453
10TR
37905
40TR
69665
ĐB
77288

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 26/05/16

005 04 553
112 18 15 13 665 69 67
2779 77 73
335 888 86
448 47 9

Bình Định - 26/05/16

0123456789
0812
613
2373
6453
3304
2715
6035
7905
9665
9386
67
2377
7147
1418
9648
7288
4379
4769
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
66
250N
386
500N
8113
6648
7304
1TR
3733
2,5TR
97350
90545
66783
14232
91017
30527
99714
5TR
84160
92206
10TR
83177
40TR
81534
ĐB
52333

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 26/05/16

006 04 550
117 14 13 660 66
227 777
333 34 32 33 883 86
445 48 9

Quảng Bình - 26/05/16

0123456789
7350
4160
4232
8113
3733
6783
2333
7304
9714
1534
0545
66
386
2206
1017
0527
3177
6648
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
05
250N
935
500N
5254
4777
6503
1TR
7517
2,5TR
57664
03699
60926
66967
00885
60335
70191
5TR
50892
44616
10TR
26803
40TR
87707
ĐB
79341

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 26/05/16

007 03 03 05 554
116 17 664 67
226 777
335 35 885
441 992 99 91

Quảng Trị - 26/05/16

0123456789
0191
9341
0892
6503
6803
5254
7664
05
935
0885
0335
0926
4616
4777
7517
6967
7707
3699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
52
250N
045
500N
2703
1977
1324
1TR
3251
2,5TR
17165
41984
01265
68756
39989
09879
29561
5TR
23215
00574
10TR
25881
40TR
37170
ĐB
38806

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 25/05/16

006 03 556 51 52
115 665 65 61
224 770 74 79 77
3881 84 89
445 9

Đà Nẵng - 25/05/16

0123456789
7170
3251
9561
5881
52
2703
1324
1984
0574
045
7165
1265
3215
8756
8806
1977
9989
9879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
73
250N
324
500N
5679
5955
8849
1TR
2448
2,5TR
22541
23844
11728
18364
82714
42315
27983
5TR
57597
85316
10TR
72743
40TR
66378
ĐB
56142

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 25/05/16

0555
116 14 15 664
228 24 778 79 73
3883
442 43 41 44 48 49 997

Khánh Hòa - 25/05/16

0123456789
2541
6142
73
7983
2743
324
3844
8364
2714
5955
2315
5316
7597
2448
1728
6378
5679
8849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
13
250N
645
500N
0609
3313
5857
1TR
6969
2,5TR
45382
67409
28767
53874
85862
29014
00873
5TR
72092
64980
10TR
94946
40TR
55424
ĐB
41820

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 24/05/16

009 09 557
114 13 13 667 62 69
220 24 774 73
3880 82
446 45 992

Đắk Lắk - 24/05/16

0123456789
4980
1820
5382
5862
2092
13
3313
0873
3874
9014
5424
645
4946
5857
8767
0609
6969
7409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
60
250N
157
500N
5387
7416
2127
1TR
1381
2,5TR
99283
25195
75079
78138
89855
70851
56170
5TR
33056
55557
10TR
96032
40TR
63690
ĐB
93192

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 24/05/16

0556 57 55 51 57
116 660
227 779 70
332 38 883 81 87
4992 90 95

Quảng Nam - 24/05/16

0123456789
60
6170
3690
1381
0851
6032
3192
9283
5195
9855
7416
3056
157
5387
2127
5557
8138
5079
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1