• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 14:06:10 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
72
250N
946
500N
4952
5319
3335
1TR
5235
2,5TR
20953
71744
29776
17087
33687
18660
03881
5TR
89900
55078
10TR
35039
40TR
31904
ĐB
25814

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 26/04/16

004 00 553 52
114 19 660
2778 76 72
339 35 35 887 87 81
444 46 9

Đắk Lắk - 26/04/16

0123456789
8660
9900
3881
72
4952
0953
1744
1904
5814
3335
5235
946
9776
7087
3687
5078
5319
5039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
52
250N
400
500N
8660
5560
6600
1TR
9757
2,5TR
85542
02422
57905
46869
62698
23903
88202
5TR
85435
54254
10TR
99510
40TR
27240
ĐB
77420

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 26/04/16

005 03 02 00 00 554 57 52
110 669 60 60
220 22 7
335 8
440 42 998

Quảng Nam - 26/04/16

0123456789
400
8660
5560
6600
9510
7240
7420
52
5542
2422
8202
3903
4254
7905
5435
9757
2698
6869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
26
250N
251
500N
7211
6198
6891
1TR
3762
2,5TR
10153
62255
69812
25821
74946
83190
26714
5TR
01032
83855
10TR
24824
40TR
21431
ĐB
89682

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 25/04/16

0555 53 55 51
112 14 11 662
224 21 26 7
331 32 882
446 990 98 91

Thừa T. Huế - 25/04/16

0123456789
3190
251
7211
6891
5821
1431
3762
9812
1032
9682
0153
6714
4824
2255
3855
26
4946
6198
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
27
250N
094
500N
2226
6940
9578
1TR
3799
2,5TR
99061
12349
42015
51154
15667
02054
75690
5TR
24600
35823
10TR
66717
40TR
26299
ĐB
15764

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 25/04/16

000 554 54
117 15 664 61 67
223 26 27 778
38
449 40 999 90 99 94

Phú Yên - 25/04/16

0123456789
6940
5690
4600
9061
5823
094
1154
2054
5764
2015
2226
27
5667
6717
9578
3799
2349
6299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
32
250N
399
500N
0705
2656
1829
1TR
1033
2,5TR
75040
19077
70583
72388
91631
78848
75428
5TR
01061
33634
10TR
18270
40TR
79426
ĐB
595031

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 24/04/16

005 556
1661
226 28 29 770 77
331 34 31 33 32 883 88
440 48 999

Khánh Hòa - 24/04/16

0123456789
5040
8270
1631
1061
5031
32
1033
0583
3634
0705
2656
9426
9077
2388
8848
5428
399
1829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
37
250N
055
500N
8535
7565
9088
1TR
5990
2,5TR
16054
48877
12480
73022
21185
74342
79703
5TR
32063
80371
10TR
15862
40TR
00606
ĐB
750363

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 24/04/16

006 03 554 55
1663 62 63 65
222 771 77
335 37 880 85 88
442 990

Kon Tum - 24/04/16

0123456789
5990
2480
0371
3022
4342
5862
9703
2063
0363
6054
055
8535
7565
1185
0606
37
8877
9088
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1