• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 12:40:07 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
43
250N
283
500N
8558
5133
4876
1TR
3657
2,5TR
97736
73904
85445
86421
40023
69386
11778
5TR
04002
24710
10TR
53715
40TR
49216
ĐB
881708

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 26/01/16

008 02 04 557 58
116 15 10 6
221 23 778 76
336 33 886 83
445 43 9

Đắk Lắk - 26/01/16

0123456789
4710
6421
4002
43
283
5133
0023
3904
5445
3715
4876
7736
9386
9216
3657
8558
1778
1708
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
72
250N
646
500N
0808
2713
5048
1TR
2951
2,5TR
95894
19917
84903
54455
14012
84391
53442
5TR
18939
39153
10TR
39986
40TR
07856
ĐB
761654

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 26/01/16

003 08 554 56 53 55 51
117 12 13 6
2772
339 886
442 48 46 994 91

Quảng Nam - 26/01/16

0123456789
2951
4391
72
4012
3442
2713
4903
9153
5894
1654
4455
646
9986
7856
9917
0808
5048
8939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
60
250N
888
500N
0270
4072
3020
1TR
3694
2,5TR
32318
67703
64761
69366
84651
36294
94536
5TR
05248
86986
10TR
87837
40TR
12622
ĐB
285335

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 25/01/16

003 551
118 661 66 60
222 20 770 72
335 37 36 886 88
448 994 94

Thừa T. Huế - 25/01/16

0123456789
60
0270
3020
4761
4651
4072
2622
7703
3694
6294
5335
9366
4536
6986
7837
888
2318
5248
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
58
250N
181
500N
3554
5994
2013
1TR
1896
2,5TR
31294
97302
07953
23019
48014
57830
16834
5TR
87427
43387
10TR
26695
40TR
08529
ĐB
863273

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 25/01/16

002 553 54 58
119 14 13 6
229 27 773
330 34 887 81
4995 94 96 94

Phú Yên - 25/01/16

0123456789
7830
181
7302
2013
7953
3273
3554
5994
1294
8014
6834
6695
1896
7427
3387
58
3019
8529
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
83
250N
807
500N
7041
0045
7027
1TR
2860
2,5TR
31319
39270
45461
25455
50220
84431
63928
5TR
54087
24379
10TR
45051
40TR
19587
ĐB
167652

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 24/01/16

007 552 51 55
119 661 60
220 28 27 779 70
331 887 87 83
441 45 9

Khánh Hòa - 24/01/16

0123456789
2860
9270
0220
7041
5461
4431
5051
7652
83
0045
5455
807
7027
4087
9587
3928
1319
4379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
46
250N
348
500N
0046
1532
0196
1TR
2047
2,5TR
48060
30474
72327
31794
53071
08415
79871
5TR
76603
85268
10TR
10247
40TR
10956
ĐB
392215

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 24/01/16

003 556
115 15 668 60
227 774 71 71
332 8
447 47 46 48 46 994 96

Kon Tum - 24/01/16

0123456789
8060
3071
9871
1532
6603
0474
1794
8415
2215
46
0046
0196
0956
2047
2327
0247
348
5268
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1