• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 15:49:04 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
34
250N
584
500N
8682
6419
0649
1TR
8918
2,5TR
20040
09244
50752
93324
79767
13176
74276
5TR
77609
99126
10TR
30321
40TR
42442
ĐB
862446

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 25/11/15

009 552
118 19 667
221 26 24 776 76
334 882 84
446 42 40 44 49 9

Đà Nẵng - 25/11/15

0123456789
0040
0321
8682
0752
2442
34
584
9244
3324
3176
4276
9126
2446
9767
8918
6419
0649
7609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
17
250N
852
500N
5013
7471
7716
1TR
4375
2,5TR
59999
29180
44763
62814
15739
50972
82120
5TR
63433
62346
10TR
20006
40TR
87329
ĐB
795710

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 25/11/15

006 552
110 14 13 16 17 663
229 20 772 75 71
333 39 880
446 999

Khánh Hòa - 25/11/15

0123456789
9180
2120
5710
7471
852
0972
5013
4763
3433
2814
4375
7716
2346
0006
17
9999
5739
7329
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
84
250N
834
500N
7170
9030
5170
1TR
1154
2,5TR
99645
90487
12746
35702
10296
26943
34741
5TR
05942
29936
10TR
91355
40TR
99129
ĐB
101030

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 24/11/15

002 555 54
16
229 770 70
330 36 30 34 887 84
442 45 46 43 41 996

Đắk Lắk - 24/11/15

0123456789
7170
9030
5170
1030
4741
5702
5942
6943
84
834
1154
9645
1355
2746
0296
9936
0487
9129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
96
250N
582
500N
0751
7490
4731
1TR
2040
2,5TR
09694
82691
23223
83213
06884
45847
62627
5TR
61793
24860
10TR
03568
40TR
75458
ĐB
333342

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 24/11/15

0558 51
113 668 60
223 27 7
331 884 82
442 47 40 993 94 91 90 96

Quảng Nam - 24/11/15

0123456789
7490
2040
4860
0751
4731
2691
582
3342
3223
3213
1793
9694
6884
96
5847
2627
3568
5458
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
74
250N
630
500N
5991
7435
6740
1TR
6304
2,5TR
05478
21847
62584
01933
54900
27901
64544
5TR
88686
29599
10TR
16803
40TR
27065
ĐB
875137

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 23/11/15

003 00 01 04 5
1665
2778 74
337 33 35 30 886 84
447 44 40 999 91

Thừa T. Huế - 23/11/15

0123456789
630
6740
4900
5991
7901
1933
6803
74
6304
2584
4544
7435
7065
8686
1847
5137
5478
9599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
73
250N
104
500N
4610
8686
1493
1TR
1029
2,5TR
75524
91599
11856
88657
55823
63812
83421
5TR
44229
07477
10TR
90225
40TR
32839
ĐB
088814

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 23/11/15

004 556 57
114 12 10 6
225 29 24 23 21 29 777 73
339 886
4999 93

Phú Yên - 23/11/15

0123456789
4610
3421
3812
73
1493
5823
104
5524
8814
0225
8686
1856
8657
7477
1029
1599
4229
2839
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1