• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 05:16:42 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
57
250N
556
500N
9685
1081
5788
1TR
7410
2,5TR
27020
34225
10301
75064
78330
96134
55721
5TR
87149
57769
10TR
49038
40TR
79582
ĐB
01626

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 25/08/16

001 556 57
110 669 64
226 20 25 21 7
338 30 34 882 85 81 88
449 9

Bình Định - 25/08/16

0123456789
7410
7020
8330
1081
0301
5721
9582
5064
6134
9685
4225
556
1626
57
5788
9038
7149
7769
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
97
250N
039
500N
2952
8582
3261
1TR
5490
2,5TR
24177
63040
29839
24353
54028
79084
73717
5TR
37514
98063
10TR
81981
40TR
65896
ĐB
44370

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 25/08/16

0553 52
114 17 663 61
228 770 77
339 39 881 84 82
440 996 90 97

Quảng Bình - 25/08/16

0123456789
5490
3040
4370
3261
1981
2952
8582
4353
8063
9084
7514
5896
97
4177
3717
4028
039
9839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
54
250N
266
500N
2389
7717
1997
1TR
2108
2,5TR
12757
66594
43116
50460
10388
06306
04734
5TR
21880
02225
10TR
39387
40TR
67737
ĐB
51327

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 25/08/16

006 08 557 54
116 17 660 66
227 25 7
337 34 887 80 88 89
4994 97

Quảng Trị - 25/08/16

0123456789
0460
1880
54
6594
4734
2225
266
3116
6306
7717
1997
2757
9387
7737
1327
2108
0388
2389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
96
250N
016
500N
5562
8544
2139
1TR
4212
2,5TR
83168
22452
06630
08424
20019
58327
36380
5TR
15293
09158
10TR
37251
40TR
12621
ĐB
41071

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 24/08/16

0551 58 52
119 12 16 668 62
221 24 27 771
330 39 880
444 993 96

Đà Nẵng - 24/08/16

0123456789
6630
6380
7251
2621
1071
5562
4212
2452
5293
8544
8424
96
016
8327
3168
9158
2139
0019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
23
250N
091
500N
8993
4888
4716
1TR
4171
2,5TR
81930
24680
30309
06326
49616
86489
64774
5TR
36840
92007
10TR
48200
40TR
10582
ĐB
54103

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 24/08/16

003 00 07 09 5
116 16 6
226 23 774 71
330 882 80 89 88
440 993 91

Khánh Hòa - 24/08/16

0123456789
1930
4680
6840
8200
091
4171
0582
23
8993
4103
4774
4716
6326
9616
2007
4888
0309
6489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
29
250N
975
500N
4279
0465
2148
1TR
1897
2,5TR
60660
89113
22110
59879
93638
49687
82342
5TR
28782
32779
10TR
94667
40TR
68876
ĐB
85718

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 23/08/16

05
118 13 10 667 60 65
229 776 79 79 79 75
338 882 87
442 48 997

Đắk Lắk - 23/08/16

0123456789
0660
2110
2342
8782
9113
975
0465
8876
1897
9687
4667
2148
3638
5718
29
4279
9879
2779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
80
250N
935
500N
2749
9933
2079
1TR
9260
2,5TR
47428
90817
13153
50233
97395
42507
00751
5TR
45586
75565
10TR
78227
40TR
15127
ĐB
80021

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 23/08/16

007 553 51
117 665 60
221 27 27 28 779
333 33 35 886 80
449 995

Quảng Nam - 23/08/16

0123456789
80
9260
0751
0021
9933
3153
0233
935
7395
5565
5586
0817
2507
8227
5127
7428
2749
2079
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1