• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 06:58:31 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
79
250N
281
500N
2790
8445
7737
1TR
4898
2,5TR
27750
66846
22238
89477
94729
88566
85328
5TR
56989
42551
10TR
12687
40TR
94003
ĐB
750205

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 25/03/16

005 03 551 50
1666
229 28 777 79
338 37 887 89 81
446 45 998 90

Gia Lai - 25/03/16

0123456789
2790
7750
281
2551
4003
8445
0205
6846
8566
7737
9477
2687
4898
2238
5328
79
4729
6989
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
97
250N
846
500N
6347
7420
5316
1TR
4184
2,5TR
49074
08795
02556
02997
48704
36427
65537
5TR
24068
48768
10TR
08063
40TR
99783
ĐB
034221

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 25/03/16

004 556
116 663 68 68
221 27 20 774
337 883 84
447 46 995 97 97

Ninh Thuận - 25/03/16

0123456789
7420
4221
8063
9783
4184
9074
8704
8795
846
5316
2556
97
6347
2997
6427
5537
4068
8768
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
54
250N
098
500N
7092
4961
7370
1TR
7539
2,5TR
68261
88737
23598
85559
09889
30720
20275
5TR
06549
28968
10TR
03553
40TR
35571
ĐB
405324

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 24/03/16

0553 59 54
1668 61 61
224 20 771 75 70
337 39 889
449 998 92 98

Bình Định - 24/03/16

0123456789
7370
0720
4961
8261
5571
7092
3553
54
5324
0275
8737
098
3598
8968
7539
5559
9889
6549
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
51
250N
976
500N
4275
9459
8682
1TR
2394
2,5TR
57998
34613
22395
76033
21244
72908
72620
5TR
04167
10111
10TR
35889
40TR
06701
ĐB
631940

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 24/03/16

001 08 559 51
111 13 667
220 775 76
333 889 82
440 44 998 95 94

Quảng Bình - 24/03/16

0123456789
2620
1940
51
0111
6701
8682
4613
6033
2394
1244
4275
2395
976
4167
7998
2908
9459
5889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
66
250N
423
500N
5377
1453
4849
1TR
5398
2,5TR
04284
32058
33463
77163
78877
58202
82093
5TR
83700
77742
10TR
16300
40TR
08666
ĐB
964114

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 24/03/16

000 00 02 558 53
114 666 63 63 66
223 777 77
3884
442 49 993 98

Quảng Trị - 24/03/16

0123456789
3700
6300
8202
7742
423
1453
3463
7163
2093
4284
4114
66
8666
5377
8877
5398
2058
4849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
12
250N
767
500N
8734
1323
6627
1TR
1240
2,5TR
27150
61991
43094
51150
82206
21702
08070
5TR
09216
82081
10TR
97484
40TR
87001
ĐB
414564

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 23/03/16

001 06 02 550 50
116 12 664 67
223 27 770
334 884 81
440 991 94

Đà Nẵng - 23/03/16

0123456789
1240
7150
1150
8070
1991
2081
7001
12
1702
1323
8734
3094
7484
4564
2206
9216
767
6627
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
94
250N
807
500N
2161
1399
3974
1TR
1829
2,5TR
23114
87947
94375
87871
47202
86055
32579
5TR
32633
54429
10TR
45876
40TR
74864
ĐB
988351

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 23/03/16

002 07 551 55
114 664 61
229 29 776 75 71 79 74
333 8
447 999 94

Khánh Hòa - 23/03/16

0123456789
2161
7871
8351
7202
2633
94
3974
3114
4864
4375
6055
5876
807
7947
1399
1829
2579
4429
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1