• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 16:45:05 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
87
250N
878
500N
9544
7632
3978
1TR
6560
2,5TR
98625
08761
83497
53291
03737
23285
11261
5TR
36830
90791
10TR
35924
40TR
12259
ĐB
706787

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 24/12/15

0559
1661 61 60
224 25 778 78
330 37 32 887 85 87
444 991 97 91

Bình Định - 24/12/15

0123456789
6560
6830
8761
3291
1261
0791
7632
9544
5924
8625
3285
87
3497
3737
6787
878
3978
2259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
49
250N
439
500N
4016
7398
5764
1TR
2598
2,5TR
85451
08925
94703
07655
76413
78727
93625
5TR
25112
29758
10TR
63597
40TR
21752
ĐB
429135

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 24/12/15

003 552 58 51 55
112 13 16 664
225 27 25 7
335 39 8
449 997 98 98

Quảng Bình - 24/12/15

0123456789
5451
5112
1752
4703
6413
5764
8925
7655
3625
9135
4016
8727
3597
7398
2598
9758
49
439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
73
250N
125
500N
2013
7201
7268
1TR
6197
2,5TR
95180
36025
96257
84423
54473
18772
54391
5TR
67876
50749
10TR
35795
40TR
00438
ĐB
237241

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 24/12/15

001 557
113 668
225 23 25 776 73 72 73
338 880
441 49 995 91 97

Quảng Trị - 24/12/15

0123456789
5180
7201
4391
7241
8772
73
2013
4423
4473
125
6025
5795
7876
6197
6257
7268
0438
0749
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
52
250N
354
500N
8943
1909
4927
1TR
6272
2,5TR
65780
40377
35611
05525
86659
85418
69214
5TR
51053
35078
10TR
90087
40TR
25664
ĐB
672722

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 23/12/15

009 553 59 54 52
111 18 14 664
222 25 27 778 77 72
3887 80
443 9

Đà Nẵng - 23/12/15

0123456789
5780
5611
52
6272
2722
8943
1053
354
9214
5664
5525
4927
0377
0087
5418
5078
1909
6659
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
13
250N
509
500N
7426
6039
7917
1TR
5356
2,5TR
10857
93943
23998
35997
53733
30264
91019
5TR
25097
06201
10TR
61540
40TR
97209
ĐB
446037

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 23/12/15

009 01 09 557 56
119 17 13 664
226 7
337 33 39 8
440 43 997 98 97

Khánh Hòa - 23/12/15

0123456789
1540
6201
13
3943
3733
0264
7426
5356
7917
0857
5997
5097
6037
3998
509
6039
1019
7209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
84
250N
663
500N
1486
6661
9141
1TR
3740
2,5TR
69047
36198
88475
76635
87218
99521
96776
5TR
85718
32993
10TR
38455
40TR
06660
ĐB
728562

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 22/12/15

0555
118 18 662 60 61 63
221 775 76
335 886 84
447 40 41 993 98

Đắk Lắk - 22/12/15

0123456789
3740
6660
6661
9141
9521
8562
663
2993
84
8475
6635
8455
1486
6776
9047
6198
7218
5718
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
29
250N
883
500N
9896
5339
0340
1TR
3725
2,5TR
17756
75713
19722
00459
84481
04425
85650
5TR
53922
46760
10TR
04637
40TR
09257
ĐB
787483

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 22/12/15

0557 56 59 50
113 660
222 22 25 25 29 7
337 39 883 81 83
440 996

Quảng Nam - 22/12/15

0123456789
0340
5650
6760
4481
9722
3922
883
5713
7483
3725
4425
9896
7756
4637
9257
29
5339
0459
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1