• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 09:42:02 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
13
250N
645
500N
0609
3313
5857
1TR
6969
2,5TR
45382
67409
28767
53874
85862
29014
00873
5TR
72092
64980
10TR
94946
40TR
55424
ĐB
41820

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 24/05/16

009 09 557
114 13 13 667 62 69
220 24 774 73
3880 82
446 45 992

Đắk Lắk - 24/05/16

0123456789
4980
1820
5382
5862
2092
13
3313
0873
3874
9014
5424
645
4946
5857
8767
0609
6969
7409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
60
250N
157
500N
5387
7416
2127
1TR
1381
2,5TR
99283
25195
75079
78138
89855
70851
56170
5TR
33056
55557
10TR
96032
40TR
63690
ĐB
93192

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 24/05/16

0556 57 55 51 57
116 660
227 779 70
332 38 883 81 87
4992 90 95

Quảng Nam - 24/05/16

0123456789
60
6170
3690
1381
0851
6032
3192
9283
5195
9855
7416
3056
157
5387
2127
5557
8138
5079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
14
250N
740
500N
6335
4141
2925
1TR
9164
2,5TR
56299
12013
49109
19689
07240
74631
61029
5TR
47195
59808
10TR
73800
40TR
50252
ĐB
26474

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 23/05/16

000 08 09 552
113 14 664
229 25 774
331 35 889
440 41 40 995 99

Thừa T. Huế - 23/05/16

0123456789
740
7240
3800
4141
4631
0252
2013
14
9164
6474
6335
2925
7195
9808
6299
9109
9689
1029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
99
250N
976
500N
8666
9305
0664
1TR
2646
2,5TR
32652
75380
61316
15052
23805
97858
21263
5TR
00200
75917
10TR
02529
40TR
30332
ĐB
38189

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 23/05/16

000 05 05 552 52 58
117 16 663 66 64
229 776
332 889 80
446 999

Phú Yên - 23/05/16

0123456789
5380
0200
2652
5052
0332
1263
0664
9305
3805
976
8666
2646
1316
5917
7858
99
2529
8189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
20
250N
534
500N
9842
9677
4978
1TR
5605
2,5TR
02546
80374
79938
34033
35427
82425
80239
5TR
32795
29360
10TR
70604
40TR
35980
ĐB
37815

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 22/05/16

004 05 5
115 660
227 25 20 774 77 78
338 33 39 34 880
446 42 995

Khánh Hòa - 22/05/16

0123456789
20
9360
5980
9842
4033
534
0374
0604
5605
2425
2795
7815
2546
9677
5427
4978
9938
0239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
38
250N
176
500N
3363
4486
4941
1TR
4251
2,5TR
86373
16833
22132
11875
90975
86294
89658
5TR
71209
68210
10TR
22001
40TR
47793
ĐB
46175

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 22/05/16

001 09 558 51
110 663
2775 73 75 75 76
333 32 38 886
441 993 94

Kon Tum - 22/05/16

0123456789
8210
4941
4251
2001
2132
3363
6373
6833
7793
6294
1875
0975
6175
176
4486
38
9658
1209
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1