• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 03:10:05 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
32
250N
399
500N
0705
2656
1829
1TR
1033
2,5TR
75040
19077
70583
72388
91631
78848
75428
5TR
01061
33634
10TR
18270
40TR
79426
ĐB
595031

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 24/04/16

005 556
1661
226 28 29 770 77
331 34 31 33 32 883 88
440 48 999

Khánh Hòa - 24/04/16

0123456789
5040
8270
1631
1061
5031
32
1033
0583
3634
0705
2656
9426
9077
2388
8848
5428
399
1829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
37
250N
055
500N
8535
7565
9088
1TR
5990
2,5TR
16054
48877
12480
73022
21185
74342
79703
5TR
32063
80371
10TR
15862
40TR
00606
ĐB
750363

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 24/04/16

006 03 554 55
1663 62 63 65
222 771 77
335 37 880 85 88
442 990

Kon Tum - 24/04/16

0123456789
5990
2480
0371
3022
4342
5862
9703
2063
0363
6054
055
8535
7565
1185
0606
37
8877
9088
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
16
250N
573
500N
7015
4566
5660
1TR
7866
2,5TR
86021
65228
65757
73240
60889
90519
55117
5TR
51752
16742
10TR
56268
40TR
02240
ĐB
97309

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 23/04/16

009 552 57
119 17 15 16 668 66 66 60
221 28 773
3889
440 42 40 9

Đà Nẵng - 23/04/16

0123456789
5660
3240
2240
6021
1752
6742
573
7015
16
4566
7866
5757
5117
5228
6268
0889
0519
7309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
39
250N
290
500N
9395
2002
3845
1TR
3561
2,5TR
33596
39125
80617
44828
50013
72309
25525
5TR
80994
93374
10TR
04135
40TR
37497
ĐB
01746

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 23/04/16

009 02 5
117 13 661
225 28 25 774
335 39 8
446 45 997 94 96 95 90

Quảng Ngãi - 23/04/16

0123456789
290
3561
2002
0013
0994
3374
9395
3845
9125
5525
4135
3596
1746
0617
7497
4828
39
2309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
42
250N
223
500N
7005
3594
3893
1TR
5366
2,5TR
78558
77986
16191
41789
28808
61054
11041
5TR
42217
88368
10TR
35106
40TR
86986
ĐB
38793

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 23/04/16

006 08 05 558 54
117 668 66
223 7
3886 86 89
441 42 993 91 94 93

Đắk Nông - 23/04/16

0123456789
6191
1041
42
223
3893
8793
3594
1054
7005
5366
7986
5106
6986
2217
8558
8808
8368
1789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
08
250N
844
500N
5483
3874
9793
1TR
3245
2,5TR
62620
93872
94712
37459
67544
56905
81362
5TR
86782
27644
10TR
36245
40TR
79242
ĐB
32302

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 22/04/16

002 05 08 559
112 662
220 772 74
3882 83
442 45 44 44 45 44 993

Gia Lai - 22/04/16

0123456789
2620
3872
4712
1362
6782
9242
2302
5483
9793
844
3874
7544
7644
3245
6905
6245
08
7459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
70
250N
488
500N
7352
2266
7856
1TR
7951
2,5TR
61422
46846
31994
47994
15912
82305
40133
5TR
43837
71537
10TR
03177
40TR
15055
ĐB
24357

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 22/04/16

005 557 55 51 52 56
112 666
222 777 70
337 37 33 888
446 994 94

Ninh Thuận - 22/04/16

0123456789
70
7951
7352
1422
5912
0133
1994
7994
2305
5055
2266
7856
6846
3837
1537
3177
4357
488
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1