• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 27/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
96
250N
915
500N
9105
4961
5737
1TR
7132
2,5TR
48582
38058
84553
12749
19046
12761
28094
5TR
73114
01673
10TR
92518
40TR
06161
ĐB
493412

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 24/02/16

005 558 53
112 18 14 15 661 61 61
2773
332 37 882
449 46 994 96

Đà Nẵng - 24/02/16

0123456789
4961
2761
6161
7132
8582
3412
4553
1673
8094
3114
915
9105
96
9046
5737
8058
2518
2749
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
01
250N
546
500N
0222
3297
4041
1TR
2877
2,5TR
02158
66454
92378
97262
37389
97577
28833
5TR
14038
06579
10TR
36786
40TR
02010
ĐB
817291

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 24/02/16

001 558 54
110 662
222 779 78 77 77
338 33 886 89
441 46 991 97

Khánh Hòa - 24/02/16

0123456789
2010
01
4041
7291
0222
7262
8833
6454
546
6786
3297
2877
7577
2158
2378
4038
7389
6579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
69
250N
189
500N
4445
2730
2139
1TR
0268
2,5TR
21426
25421
60740
17537
17844
18432
58202
5TR
32715
89248
10TR
19292
40TR
17547
ĐB
116242

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 23/02/16

002 5
115 668 69
226 21 7
337 32 30 39 889
442 47 48 40 44 45 992

Đắk Lắk - 23/02/16

0123456789
2730
0740
5421
8432
8202
9292
6242
7844
4445
2715
1426
7537
7547
0268
9248
69
189
2139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
97
250N
777
500N
5332
0775
7216
1TR
2074
2,5TR
18270
09242
31977
76229
68115
72506
96907
5TR
32974
47685
10TR
74146
40TR
32287
ĐB
340188

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 23/02/16

006 07 5
115 16 6
229 774 70 77 74 75 77
332 888 87 85
446 42 997

Quảng Nam - 23/02/16

0123456789
8270
5332
9242
2074
2974
0775
8115
7685
7216
2506
4146
97
777
1977
6907
2287
0188
6229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
38
250N
128
500N
5299
7967
3460
1TR
7602
2,5TR
96815
90433
49122
05168
09791
31840
38494
5TR
81595
20396
10TR
02514
40TR
53718
ĐB
059975

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 22/02/16

002 5
118 14 15 668 67 60
222 28 775
333 38 8
440 995 96 91 94 99

Thừa T. Huế - 22/02/16

0123456789
3460
1840
9791
7602
9122
0433
8494
2514
6815
1595
9975
0396
7967
38
128
5168
3718
5299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
08
250N
588
500N
5731
2655
6812
1TR
8484
2,5TR
80048
86695
13814
97352
47778
21958
05047
5TR
00839
29998
10TR
72783
40TR
12534
ĐB
727792

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 22/02/16

008 552 58 55
114 12 6
2778
334 39 31 883 84 88
448 47 992 98 95

Phú Yên - 22/02/16

0123456789
5731
6812
7352
7792
2783
8484
3814
2534
2655
6695
5047
08
588
0048
7778
1958
9998
0839
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1