• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 06:58:31 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
83
250N
807
500N
7041
0045
7027
1TR
2860
2,5TR
31319
39270
45461
25455
50220
84431
63928
5TR
54087
24379
10TR
45051
40TR
19587
ĐB
167652

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 24/01/16

007 552 51 55
119 661 60
220 28 27 779 70
331 887 87 83
441 45 9

Khánh Hòa - 24/01/16

0123456789
2860
9270
0220
7041
5461
4431
5051
7652
83
0045
5455
807
7027
4087
9587
3928
1319
4379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
46
250N
348
500N
0046
1532
0196
1TR
2047
2,5TR
48060
30474
72327
31794
53071
08415
79871
5TR
76603
85268
10TR
10247
40TR
10956
ĐB
392215

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 24/01/16

003 556
115 15 668 60
227 774 71 71
332 8
447 47 46 48 46 994 96

Kon Tum - 24/01/16

0123456789
8060
3071
9871
1532
6603
0474
1794
8415
2215
46
0046
0196
0956
2047
2327
0247
348
5268
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
33
250N
110
500N
8349
9995
5316
1TR
0253
2,5TR
65427
92058
09226
47880
16791
87333
58655
5TR
79157
54303
10TR
64413
40TR
72103
ĐB
701396

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 23/01/16

003 03 557 58 55 53
113 16 10 6
227 26 7
333 33 880
449 996 91 95

Đà Nẵng - 23/01/16

0123456789
110
7880
6791
33
0253
7333
4303
4413
2103
9995
8655
5316
9226
1396
5427
9157
2058
8349
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
90
250N
710
500N
2617
7201
8942
1TR
5264
2,5TR
93040
32595
27206
08744
92898
30427
01272
5TR
11532
60122
10TR
50693
40TR
30285
ĐB
152907

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 23/01/16

007 06 01 5
117 10 664
222 27 772
332 885
440 44 42 993 95 98 90

Quảng Ngãi - 23/01/16

0123456789
90
710
3040
7201
8942
1272
1532
0122
0693
5264
8744
2595
0285
7206
2617
0427
2907
2898
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
56
250N
319
500N
2664
2609
8844
1TR
7624
2,5TR
09825
43986
85703
99580
76121
87824
78754
5TR
97921
38308
10TR
19160
40TR
72350
ĐB
154910

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 23/01/16

008 03 09 550 54 56
110 19 660 64
221 25 21 24 24 7
3886 80
444 9

Đắk Nông - 23/01/16

0123456789
9580
9160
2350
4910
6121
7921
5703
2664
8844
7624
7824
8754
9825
56
3986
8308
319
2609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
13
250N
644
500N
1978
3696
9556
1TR
4140
2,5TR
60783
80144
37017
49561
96043
93169
26851
5TR
13484
35288
10TR
54775
40TR
86273
ĐB
622583

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 22/01/16

0551 56
117 13 661 69
2773 75 78
3883 84 88 83
444 43 40 44 996

Gia Lai - 22/01/16

0123456789
4140
9561
6851
13
0783
6043
6273
2583
644
0144
3484
4775
3696
9556
7017
1978
5288
3169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
66
250N
403
500N
0237
9957
7581
1TR
9872
2,5TR
00697
58398
18777
82438
98948
81471
41306
5TR
05914
85161
10TR
04406
40TR
32570
ĐB
652198

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 22/01/16

006 06 03 557
114 661 66
2770 77 71 72
338 37 881
448 998 97 98

Ninh Thuận - 22/01/16

0123456789
2570
7581
1471
5161
9872
403
5914
66
1306
4406
0237
9957
0697
8777
8398
2438
8948
2198
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1