• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 24/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
36
250N
498
500N
3902
6417
4679
1TR
5610
2,5TR
49415
77701
42772
33327
98971
02892
34951
5TR
54605
30683
10TR
84613
40TR
31643
ĐB
65761

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 23/09/16

005 01 02 551
113 15 10 17 661
227 772 71 79
336 883
443 992 98

Gia Lai - 23/09/16

0123456789
5610
7701
8971
4951
5761
3902
2772
2892
0683
4613
1643
9415
4605
36
6417
3327
498
4679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
20
250N
076
500N
1352
3664
9644
1TR
7779
2,5TR
64731
90460
29919
73871
67279
69678
67298
5TR
98149
81152
10TR
14636
40TR
34730
ĐB
83131

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 23/09/16

0552 52
119 660 64
220 771 79 78 79 76
331 30 36 31 8
449 44 998

Ninh Thuận - 23/09/16

0123456789
20
0460
4730
4731
3871
3131
1352
1152
3664
9644
076
4636
9678
7298
7779
9919
7279
8149
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
83
250N
237
500N
1175
3526
4115
1TR
9760
2,5TR
98110
85273
61070
47125
04124
97968
38983
5TR
41521
40699
10TR
34939
40TR
06160
ĐB
22271

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 22/09/16

05
110 15 660 68 60
221 25 24 26 771 73 70 75
339 37 883 83
4999

Bình Định - 22/09/16

0123456789
9760
8110
1070
6160
1521
2271
83
5273
8983
4124
1175
4115
7125
3526
237
7968
0699
4939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
22
250N
046
500N
1247
1186
1490
1TR
0731
2,5TR
30496
81992
95553
12178
74307
38238
89063
5TR
51390
01527
10TR
71052
40TR
82541
ĐB
26321

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 22/09/16

007 552 53
1663
221 27 22 778
338 31 886
441 47 46 990 96 92 90

Quảng Bình - 22/09/16

0123456789
1490
1390
0731
2541
6321
22
1992
1052
5553
9063
046
1186
0496
1247
4307
1527
2178
8238
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
60
250N
215
500N
2019
0655
7808
1TR
7969
2,5TR
52785
45612
45192
81091
90766
26093
81288
5TR
48655
49340
10TR
42895
40TR
71035
ĐB
02818

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 22/09/16

008 555 55
118 12 19 15 666 69 60
27
335 885 88
440 995 92 91 93

Quảng Trị - 22/09/16

0123456789
60
9340
1091
5612
5192
6093
215
0655
2785
8655
2895
1035
0766
7808
1288
2818
2019
7969
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
15
250N
697
500N
1449
5661
1047
1TR
7802
2,5TR
25265
64133
81898
45733
92775
64975
62266
5TR
60933
88158
10TR
66794
40TR
21247
ĐB
07437

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 21/09/16

002 558
115 665 66 61
2775 75
337 33 33 33 8
447 49 47 994 98 97

Đà Nẵng - 21/09/16

0123456789
5661
7802
4133
5733
0933
6794
15
5265
2775
4975
2266
697
1047
1247
7437
1898
8158
1449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
39
250N
332
500N
0692
5812
4434
1TR
1880
2,5TR
99676
71053
96551
23374
84865
10466
33649
5TR
15346
50974
10TR
44708
40TR
47320
ĐB
44977

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 21/09/16

008 553 51
112 665 66
220 777 74 76 74
334 32 39 880
446 49 992

Khánh Hòa - 21/09/16

0123456789
1880
7320
6551
332
0692
5812
1053
4434
3374
0974
4865
9676
0466
5346
4977
4708
39
3649
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1