• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 03:02:40 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
25
250N
472
500N
4770
6816
0051
1TR
1293
2,5TR
58990
47298
10062
98216
72624
75227
58836
5TR
99150
00890
10TR
47003
40TR
70590
ĐB
42015

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 23/07/16

003 550 51
115 16 16 662
224 27 25 770 72
336 8
4990 90 90 98 93

Đà Nẵng - 23/07/16

0123456789
4770
8990
9150
0890
0590
0051
472
0062
1293
7003
2624
25
2015
6816
8216
8836
5227
7298
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
84
250N
062
500N
9630
8298
8927
1TR
5338
2,5TR
12607
37593
06795
87170
93360
48939
53380
5TR
04117
92197
10TR
99874
40TR
95793
ĐB
76745

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 23/07/16

007 5
117 660 62
227 774 70
339 38 30 880 84
445 993 97 93 95 98

Quảng Ngãi - 23/07/16

0123456789
9630
7170
3360
3380
062
7593
5793
84
9874
6795
6745
8927
2607
4117
2197
8298
5338
8939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
14
250N
739
500N
1298
9644
7205
1TR
3302
2,5TR
58658
05590
66647
61720
44496
11299
04904
5TR
84876
44832
10TR
24923
40TR
76660
ĐB
35401

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 23/07/16

001 04 02 05 558
114 660
223 20 776
332 39 8
447 44 990 96 99 98

Đắk Nông - 23/07/16

0123456789
5590
1720
6660
5401
3302
4832
4923
14
9644
4904
7205
4496
4876
6647
1298
8658
739
1299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
87
250N
865
500N
3614
0460
7478
1TR
5682
2,5TR
38462
25101
71837
64020
78415
12210
02686
5TR
47355
19911
10TR
68214
40TR
11261
ĐB
82345

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 22/07/16

001 555
114 11 15 10 14 661 62 60 65
220 778
337 886 82 87
445 9

Gia Lai - 22/07/16

0123456789
0460
4020
2210
5101
9911
1261
5682
8462
3614
8214
865
8415
7355
2345
2686
87
1837
7478
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
61
250N
309
500N
6924
1464
6579
1TR
9911
2,5TR
23820
63721
58724
73979
27251
17170
42931
5TR
31621
46572
10TR
59734
40TR
26743
ĐB
50488

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 22/07/16

009 551
111 664 61
221 20 21 24 24 772 79 70 79
334 31 888
443 9

Ninh Thuận - 22/07/16

0123456789
3820
7170
61
9911
3721
7251
2931
1621
6572
6743
6924
1464
8724
9734
0488
309
6579
3979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
29
250N
465
500N
3532
9095
1718
1TR
6057
2,5TR
35538
21714
86994
54851
39018
28607
08213
5TR
23754
09164
10TR
23991
40TR
60464
ĐB
04264

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 21/07/16

007 554 51 57
114 18 13 18 664 64 64 65
229 7
338 32 8
4991 94 95

Bình Định - 21/07/16

0123456789
4851
3991
3532
8213
1714
6994
3754
9164
0464
4264
465
9095
6057
8607
1718
5538
9018
29
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
32
250N
558
500N
3295
8135
0068
1TR
0327
2,5TR
01499
11635
94845
25206
68367
96541
49996
5TR
06556
66181
10TR
02570
40TR
47653
ĐB
88938

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 21/07/16

006 553 56 58
1667 68
227 770
338 35 35 32 881
445 41 999 96 95

Quảng Bình - 21/07/16

0123456789
2570
6541
6181
32
7653
3295
8135
1635
4845
5206
9996
6556
0327
8367
558
0068
8938
1499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
98
250N
109
500N
1330
9968
2610
1TR
0614
2,5TR
18937
43291
18524
25635
05712
95200
98982
5TR
63599
32709
10TR
57719
40TR
90503
ĐB
12581

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 21/07/16

003 09 00 09 5
119 12 14 10 668
224 7
337 35 30 881 82
4999 91 98

Quảng Trị - 21/07/16

0123456789
1330
2610
5200
3291
2581
5712
8982
0503
0614
8524
5635
8937
98
9968
109
3599
2709
7719
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1