• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 07:09:52 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
61
250N
216
500N
2338
8511
7231
1TR
9514
2,5TR
49476
78616
86948
18127
56071
04004
04019
5TR
42802
78342
10TR
30302
40TR
49376
ĐB
81456

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 23/06/16

002 02 04 556
116 19 14 11 16 661
227 776 76 71
338 31 8
442 48 9

Bình Định - 23/06/16

0123456789
61
8511
7231
6071
2802
8342
0302
9514
4004
216
9476
8616
9376
1456
8127
2338
6948
4019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
83
250N
605
500N
8313
2089
1515
1TR
1436
2,5TR
76530
95334
72789
03981
05986
48482
54344
5TR
70227
51674
10TR
93337
40TR
95810
ĐB
59543

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 23/06/16

005 5
110 13 15 6
227 774
337 30 34 36 889 81 86 82 89 83
443 44 9

Quảng Bình - 23/06/16

0123456789
6530
5810
3981
8482
83
8313
9543
5334
4344
1674
605
1515
1436
5986
0227
3337
2089
2789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
49
250N
960
500N
5064
3901
5869
1TR
3281
2,5TR
02850
29741
08682
21724
93079
55907
93482
5TR
60428
54776
10TR
30982
40TR
44464
ĐB
14791

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 23/06/16

007 01 550
1664 64 69 60
228 24 776 79
3882 82 82 81
441 49 991

Quảng Trị - 23/06/16

0123456789
960
2850
3901
3281
9741
4791
8682
3482
0982
5064
1724
4464
4776
5907
0428
49
5869
3079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
06
250N
505
500N
0581
1837
4544
1TR
6821
2,5TR
39592
03685
36420
66562
35781
78022
99933
5TR
22217
13414
10TR
63596
40TR
74033
ĐB
14947

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 22/06/16

005 06 5
117 14 662
220 22 21 7
333 33 37 885 81 81
447 44 996 92

Đà Nẵng - 22/06/16

0123456789
6420
0581
6821
5781
9592
6562
8022
9933
4033
4544
3414
505
3685
06
3596
1837
2217
4947
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
70
250N
116
500N
9734
0546
6542
1TR
1240
2,5TR
99298
72494
40151
56105
21587
88103
36200
5TR
86055
07440
10TR
62601
40TR
16708
ĐB
85188

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 22/06/16

008 01 05 03 00 555 51
116 6
2770
334 888 87
440 40 46 42 998 94

Khánh Hòa - 22/06/16

0123456789
70
1240
6200
7440
0151
2601
6542
8103
9734
2494
6105
6055
116
0546
1587
9298
6708
5188
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
17
250N
295
500N
7169
2541
0563
1TR
9433
2,5TR
44451
80538
16424
49754
00463
38249
83346
5TR
73389
62174
10TR
51378
40TR
63684
ĐB
20029

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 21/06/16

0551 54
117 663 69 63
229 24 778 74
338 33 884 89
449 46 41 995

Đắk Lắk - 21/06/16

0123456789
2541
4451
0563
9433
0463
6424
9754
2174
3684
295
3346
17
0538
1378
7169
8249
3389
0029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
12
250N
945
500N
1855
0566
2482
1TR
2712
2,5TR
97931
63187
51286
81773
68261
72622
43571
5TR
22094
00493
10TR
97006
40TR
61509
ĐB
97291

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 21/06/16

009 06 555
112 12 661 66
222 773 71
331 887 86 82
445 991 94 93

Quảng Nam - 21/06/16

0123456789
7931
8261
3571
7291
12
2482
2712
2622
1773
0493
2094
945
1855
0566
1286
7006
3187
1509
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1