• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 16:47:20 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
14
250N
740
500N
6335
4141
2925
1TR
9164
2,5TR
56299
12013
49109
19689
07240
74631
61029
5TR
47195
59808
10TR
73800
40TR
50252
ĐB
26474

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 23/05/16

000 08 09 552
113 14 664
229 25 774
331 35 889
440 41 40 995 99

Thừa T. Huế - 23/05/16

0123456789
740
7240
3800
4141
4631
0252
2013
14
9164
6474
6335
2925
7195
9808
6299
9109
9689
1029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
99
250N
976
500N
8666
9305
0664
1TR
2646
2,5TR
32652
75380
61316
15052
23805
97858
21263
5TR
00200
75917
10TR
02529
40TR
30332
ĐB
38189

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 23/05/16

000 05 05 552 52 58
117 16 663 66 64
229 776
332 889 80
446 999

Phú Yên - 23/05/16

0123456789
5380
0200
2652
5052
0332
1263
0664
9305
3805
976
8666
2646
1316
5917
7858
99
2529
8189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
20
250N
534
500N
9842
9677
4978
1TR
5605
2,5TR
02546
80374
79938
34033
35427
82425
80239
5TR
32795
29360
10TR
70604
40TR
35980
ĐB
37815

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 22/05/16

004 05 5
115 660
227 25 20 774 77 78
338 33 39 34 880
446 42 995

Khánh Hòa - 22/05/16

0123456789
20
9360
5980
9842
4033
534
0374
0604
5605
2425
2795
7815
2546
9677
5427
4978
9938
0239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
38
250N
176
500N
3363
4486
4941
1TR
4251
2,5TR
86373
16833
22132
11875
90975
86294
89658
5TR
71209
68210
10TR
22001
40TR
47793
ĐB
46175

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 22/05/16

001 09 558 51
110 663
2775 73 75 75 76
333 32 38 886
441 993 94

Kon Tum - 22/05/16

0123456789
8210
4941
4251
2001
2132
3363
6373
6833
7793
6294
1875
0975
6175
176
4486
38
9658
1209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
63
250N
173
500N
8064
2871
3743
1TR
3787
2,5TR
95013
09351
16369
35251
52108
20971
12144
5TR
09592
83588
10TR
54629
40TR
45697
ĐB
26598

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 21/05/16

008 551 51
113 669 64 63
229 771 71 73
3888 87
444 43 998 97 92

Đà Nẵng - 21/05/16

0123456789
2871
9351
5251
0971
9592
63
173
3743
5013
8064
2144
3787
5697
2108
3588
6598
6369
4629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
96
250N
806
500N
7299
8474
8800
1TR
5033
2,5TR
47748
00933
53066
28715
36119
44706
99818
5TR
08713
40029
10TR
23418
40TR
10469
ĐB
54633

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 21/05/16

006 00 06 5
118 13 15 19 18 669 66
229 774
333 33 33 8
448 999 96

Quảng Ngãi - 21/05/16

0123456789
8800
5033
0933
8713
4633
8474
8715
96
806
3066
4706
7748
9818
3418
7299
6119
0029
0469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
72
250N
760
500N
8995
0307
1614
1TR
6935
2,5TR
29776
73536
14761
80269
79372
74796
35663
5TR
31335
97220
10TR
17741
40TR
02977
ĐB
45710

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 21/05/16

007 5
110 14 661 69 63 60
220 777 76 72 72
335 36 35 8
441 996 95

Đắk Nông - 21/05/16

0123456789
760
7220
5710
4761
7741
72
9372
5663
1614
8995
6935
1335
9776
3536
4796
0307
2977
0269
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1