• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 23/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
87
250N
865
500N
3614
0460
7478
1TR
5682
2,5TR
38462
25101
71837
64020
78415
12210
02686
5TR
47355
19911
10TR
68214
40TR
11261
ĐB
82345

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 22/07/16

001 555
114 11 15 10 14 661 62 60 65
220 778
337 886 82 87
445 9

Gia Lai - 22/07/16

0123456789
0460
4020
2210
5101
9911
1261
5682
8462
3614
8214
865
8415
7355
2345
2686
87
1837
7478
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
61
250N
309
500N
6924
1464
6579
1TR
9911
2,5TR
23820
63721
58724
73979
27251
17170
42931
5TR
31621
46572
10TR
59734
40TR
26743
ĐB
50488

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 22/07/16

009 551
111 664 61
221 20 21 24 24 772 79 70 79
334 31 888
443 9

Ninh Thuận - 22/07/16

0123456789
3820
7170
61
9911
3721
7251
2931
1621
6572
6743
6924
1464
8724
9734
0488
309
6579
3979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
29
250N
465
500N
3532
9095
1718
1TR
6057
2,5TR
35538
21714
86994
54851
39018
28607
08213
5TR
23754
09164
10TR
23991
40TR
60464
ĐB
04264

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 21/07/16

007 554 51 57
114 18 13 18 664 64 64 65
229 7
338 32 8
4991 94 95

Bình Định - 21/07/16

0123456789
4851
3991
3532
8213
1714
6994
3754
9164
0464
4264
465
9095
6057
8607
1718
5538
9018
29
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
32
250N
558
500N
3295
8135
0068
1TR
0327
2,5TR
01499
11635
94845
25206
68367
96541
49996
5TR
06556
66181
10TR
02570
40TR
47653
ĐB
88938

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 21/07/16

006 553 56 58
1667 68
227 770
338 35 35 32 881
445 41 999 96 95

Quảng Bình - 21/07/16

0123456789
2570
6541
6181
32
7653
3295
8135
1635
4845
5206
9996
6556
0327
8367
558
0068
8938
1499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
98
250N
109
500N
1330
9968
2610
1TR
0614
2,5TR
18937
43291
18524
25635
05712
95200
98982
5TR
63599
32709
10TR
57719
40TR
90503
ĐB
12581

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 21/07/16

003 09 00 09 5
119 12 14 10 668
224 7
337 35 30 881 82
4999 91 98

Quảng Trị - 21/07/16

0123456789
1330
2610
5200
3291
2581
5712
8982
0503
0614
8524
5635
8937
98
9968
109
3599
2709
7719
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
80
250N
141
500N
4842
2241
4441
1TR
1256
2,5TR
71183
99834
20419
83844
21607
10576
84108
5TR
20737
36058
10TR
74080
40TR
71977
ĐB
75140

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 20/07/16

007 08 558 56
119 6
2777 76
337 34 880 83 80
440 44 42 41 41 41 9

Đà Nẵng - 20/07/16

0123456789
80
4080
5140
141
2241
4441
4842
1183
9834
3844
1256
0576
1607
0737
1977
4108
6058
0419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
77
250N
540
500N
5865
7496
8234
1TR
4296
2,5TR
14289
88491
03021
04989
29796
65901
78055
5TR
04384
51106
10TR
91715
40TR
72146
ĐB
19346

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 20/07/16

006 01 555
115 665
221 777
334 884 89 89
446 46 40 991 96 96 96

Khánh Hòa - 20/07/16

0123456789
540
8491
3021
5901
8234
4384
5865
8055
1715
7496
4296
9796
1106
2146
9346
77
4289
4989
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1